Hvordan kommer Rådhustorvet til at se ud i fremtiden?

Af: Helge Rahbek

|

07/06/2018

Rådhustorvet skal renoveres. Men hvordan og hvorfor? Vejle24 har talt med stadsarkitekt Lisbet Wolters, som forklarer om det grundige forarbejde og tankerne, der ligger bag ønsket om en renovering af den brostensbelagte plads foran byens rådhus.

Lige nu læser andre også

Pladsen foran byens smukke rådhus fra 1878 er mere end blot tomme kvadratmeter til byens duer at flakse rundt på. Det er her, man som barn råber på nisserne før jul. Her, man som ung måske danser rundt med studenterhuen, og senere er det her, man kan komme ud som nygift, og blive mødt af riskastende venner.

Det er med andre ord en plads, som på mange måder spiller en rolle i mange vejlenseres liv. Det kan derfor næsten forekomme som helligbrøde at overveje at ændre på noget netop her.

Et grundigt forarbejde

Ikke desto mindre har kommunen planer om at renovere og modernisere torvet, og det er ikke bare en fiks idé, som er grebet ud af den blå luft. Stadsarkitekt Lisbet Wolters har sammen med Teknik & Miljøs afdeling Byer & Land allerede været i gang med forarbejdet i halvandet år.

De har haft et telt oppe på Rådhustorvet for at komme i dialog med folk, og i den forbindelse kom der mange ønsker af forskellig art. I samme omgang fortalte mange vejlensere om, hvad Rådhustorvet betyder for dem. Der har endvidere været møder med ejere af bygningerne omkring pladsen for at høre, hvilke ønsker de har til Rådhustorvets indretning.

Historisk gennemsyn

Kommunens medarbejdere i Byer & Land har også været i arkiverne for at se på Rådhustorvet i en historisk sammenhæng. Kunne man for eksempel hente inspiration i gamle fotos?

Byens nuværende rådhus er byens fjerde – og det tredje på samme sted.

På Rådhustorvet har der blandt andet tidligere været en fontæne og parkeringspladser. Under anden verdenskrig var her et par bunkere med beskyttelsesrum, men dem ønsker ingen vist tilbage

Inspirationstur til Midtjylland

Lisbet Wolters fortæller desuden, at hun sammen med flere politikere har været ude at se på andre pladser i Danmark for at hente inspiration. Turen gik blandt andet til det midtjyske, hvor der var stop i Silkeborg og Herning. Flere deltagere på turen var særligt glade for at se, hvordan man i Herning har inddraget vand som miljøskabende element på torvet. Det kunne måske være en mulighed på Rådhustorvet.

Alle idéer er blevet indsamlet, og når de endelige tegninger skal laves, skal det hele helst gå op i en højere enhed. Således skal Rådhustorvet også spille fornuftigt sammen helheden med blandt andet gågaderne og Kirketorvet.

Tilgængeligheden skal øges

Ifølge Lisbet Wolters er der behov for at ændre på Rådhustorvet, fordi den nuværende indretning gør pladsen for trang til flere arrangementer. I øjeblikket består pladsen af to forskellige niveauer med trapper imellem, hvilket er en hindring for en del aktiviteter.

Endvidere er der behov for at øge tilgængeligheden for gangbesværede og kørestolsbrugere.

Derfor er det Lisbet Wolters tanke, at Rådhustorvet fremover blot skal bestå af et niveau, med andre ord skal trapperne fjernes. Det vil ydermere give et bedre udsyn til Rådhuset. I øjeblikket er denne – en af Vejles få smukke, gamle bygninger – delvist gemt væk bag torvets øverste niveau.

Skulpturer skal måske flyttes

Det står fast, at der i forbindelse med moderniseringen af Rådhustorvet ikke skal ske ændringer af selve rådhuset – det gælder også den store trappe op til rådhuset. Men bortset fra det er det meste i spil.

For eksempel de to markante granitskulpturer af Sigurjón Olafsson. Da de to skulpturer blev opstillet i 1955, syntes vejlenserne ikke, at de prydede rådhuset. Politikerne måtte derfor love, at de blot var opstillet på prøve. Det står i øjeblikket ikke klart, om de får ”prøvetiden” forlænget på Rådhustorvet efter en renovering. Skal de flyttes, vil de få en anden god placering i bybilledet, lover Lisbet Wolters.

En af de to skulpturer foran rådhuset, som er skabt af Sigurjón Olafsson. Han blev født på Island, men flyttede til Danmark i 1928 for at studere på Det Kongelige Danske Kunstakademi.

Træer og stole svæver i luften

I øjeblikket er der opstillet møbler på Rådhustorvet, så folk kan sætte sig uden at være tvunget til, at skulle købe noget hos de omkringliggende restauratører. Lisbet Wolters fortæller at det er en forsøgsordning, og at der måske på Rådhustorvet fremover skal være offentlige siddepladser, da det kan styrke dagliglivet på torvet.

Træerne og de nuværende bede på Rådhustorvet skal måske også væk, men Lisbet Wolters understreger, at der heller ikke er truffet nogen beslutning om, hvor grøn Rådhustorvet fremover skal være.

Næste trin

Efter det omfangsrige forarbejde, er man ifølge Lisbet Wolters nu kommet så langt, at arkitekterne kan begynde at lave tegninger, der illustrerer og tilgodeser de mange ønsker til det fremtidige Rådhustorv.

I sidste uge fik Teknisk Udvalg derfor præsenteret et skitseforslag, og udvalget anbefalede at der skulle afsættes penge til projektet, så arbejdet kan fortsættes og et projektforslag med udførlige tegninger udarbejdes.

Efterfølgende har der været en del debat, både i byen og på Facebook. Lisbet Wolters er meget glad for debatten. ”Det er fantastisk, at vi har en by, hvor borgerne er interesseret i udviklingen,” siger hun og tilføjer, ”Byens arkitektur og byrum er en del af vores identitet, så det er vigtigt for os alle”.

Når tegningerne ligger klar, vil de blive offentliggjort inden politikerne træffer den afgørende beslutning. Lisbet Wolters forventer, at tegningerne er klar i foråret 2019, men det afhænger af den politiske proces. Når de bliver offentliggjort kan de ses her.

 

Anbefalet til dig