Millioner skal bruges på at gøre livet bedre for ensomme ældre og enker

13/06/2019

Christian Granhøj Skouboe

Foto: Shutterstock
Rådmand sætter 16 initiativer i gang for at mindske ensomheden blandt ældre i Aarhus. 4,5 millioner kroner årligt fra Finansloven bruges især til svage ældre, enker og nye pensionister og i samarbejde med foreninger og organisationer.

Mest læste i dag

En risiko ved at blive ældre er, at du kan miste dine relationer og blive ensom; miste din kone eller mand, din arbejdsplads eller blive svag og miste funktioner.

Derfor bliver der i Aarhus de kommende år brugt 4,5 millioner kroner ekstra hvert år på at hjælpe aarhusianere med at bekæmpe ensomhed.

"Hvis du bliver ensom, påvirker det både din livskvalitet og dit helbred. For mig at se, er det hverken rart eller sundt ikke at have en omgangskreds. Derfor skal vi gøre alt, hvad vi kan for at øge aarhusianernes muligheder for at fastholde og etablere venskaber og netværk," siger Jette Skive, rådmand, Sundhed og Omsorg.

Forskellige livssituationer - forskellige behov

De 16 nye indsatser skal være med til at håndtere de forskellige typer af ensomhed, som de ældre kan stå over for ved at gøre dem bedre i stand til at håndtere de nye situationer. Det er de ældste ældre, personer uden for arbejdsmarkedet, dem der har mistet en ægtefælle, personer med nedsat syn eller hørelse og ældre mænd, der bor alene.

"Bliver du enke har du brug for et netværk til at møde nye mennesker. Her er det især mændene, der ofte har sværere ved at etablere sig, da hustruen i højere grad har været primus motor på netværket. Vi kan gøre rigtig meget, men vi skal også gøre det klogt i forhold til de forskellige livssituationer, folk kan stå i," siger Jette Skive.

Med Finansloven for 2019 er der afsat varige midler til at styrke indsatsen. Aarhus Kommunes andel er 4,5 mio. kr. årligt fra 2019-2022 og fra 2023 6,0 mio. kr. årligt.

Aarhus arbejder i forvejen for at bekæmpe ensomhed, og det afspejler sig i både Aarhusmål, politikker og Sundhed og Omsorgs budgetmål.

Anbefalet til dig