På Nyt OUH tænker man psykiatrien anderledes: Integreres tæt med resten af hospitalet

Kort & Godt
Psykiatrien bliver integreret tæt med resten af hospitalet, når Nyt OUH åbner. Foto: Shutterstock
Når de psykiatriske patienter rykker ind i de nye rammer på det nye OUH, vil den mad, som de spiser, blive lavet af køkkenet på Nyt OUH, ligesom der vil blive gjort rent på deres sengestuer af de samme rengøringsfolk, der gør rent i de øvrige dele af det nye universitetshospital.

Lige nu læser andre også

Psykiatrien skal være en integreret del af Nyt OUH og afspejle de samme koncepter og standarder som resten af Nyt OUH.

Det syddanske regionsråd besluttede i 2015, at den nye psykiatri-klynge på Nyt OUH skal bygges i et offentligt-privat partnerskab, hvor private partnere står for finansieringen, opførelsen og en del af driften af psykiatri-klyngen.

Ved at vælge OPP-modellen sikrer Region Syddanmark, at de psykiatriske patienter kan rykke ind i nye rammer betydelig tidligere end ellers, da de regionale anlægsmidler allerede er brugt til andre sygehusprojekter de næste mange år.

Fælles drift på tværs af det nye sygehus

I mandags bekræftede det syddanske regionsråd beslutningen om at bygge psykiatrien på Nyt OUH som OPP og besluttede samtidig at koble driften af den nye psykiatriske afdeling helt tæt sammen med den øvrige drift af det nye universitetshospital. Det betyder blandt andet, at køkkenet på nyt OUH skal stå for maden på den psykiatriske afdeling, og at det er det samme rengøringspersonale, der skal gøre rent på hele det nye sygehus. Det betyder også, at man kommer til at bruge de samme logistik-koncepter på tværs af det nye sygehus.

Enhedslistens to medlemmer valgte at stemme imod.

Stephanie Lose og Villy Søvndal deltog ikke i sagens behandling i regionsrådet, da de er inhabile, fordi de sidder i bestyrelsen i nogle af de pensionskasser, der potentielt kan blive private partnere i OPP-projektet.

Formand for regionens anlægs- og innovationsudvalg Karsten Uno Petersen (S) siger i en pressemeddelelse:

"Vi har bygget den nye psykiatriske afdeling i Vejle som OPP og valgte der at lægge en del driftsopgaver over til den private part. Men i Odense bliver psykiatrien bygget væsentligt tættere sammen med det øvrige sygehus. Dermed er det mere oplagt at arbejde med fælles driftsløsninger for hele det nye universitetshospital. Det giver god mening at arbejde med fælles standarder og for eksempel kun have én serviceorganisation for hele sygehuset."

Det kommende halvår vil der blive arbejdet videre med udbudsmateriale, hvor udbudsstrategi, finansieringsmodel og areal og funktioner indgår. Dette materiale skal regionsrådet så tage stilling til i begyndelsen af 2020.

Indretningen af de kommende patientstuer bliver testet

Region Syddanmark har bygget en lang række nye moderne psykiatriske afdelinger de seneste år og gjort mange erfaringer med moderne fysiske rammer for psykiatriske patienter. Egne erfaringer skal sammen med andre regioners erfaringer bruges i indretningen af psykiatri-klyngen i Odense.

Patienter, pårørende og medarbejdere er på baggrund af den indsamlede viden kommet med en række ideer, der er samlet i et inspirationshæfte. Ideerne herfra skal være styrende i den videre projektering. Blandt andet har regionen besluttet at teste en kommende psykiatrisengestue i fuld skala.

Formand for regionens psykiatri- og socialudvalg Thies Mathiasen (DF) siger:

"Sengestuerne i den nye psykiatriklynge bliver indrettet som en-sengsstuer. De vil være et centralt omdrejningspunkt for behandlingen under indlæggelsen. Det er derfor vigtigt, at vi får sengestuer i den rette størrelse og udformning. Vi har nu fået Syddansk Sundhedsinnovation til at bygge en sengestue i fuld skala. I den kommende tid vil medarbejdere og patienter teste stuen og komme med deres bidrag til, hvordan den fremtidige psykiatrisengestue skal se ud."

Hvad er OPP

OPP er en form for offentlig-privat samarbejde, hvor en privat entreprenør opfører i dette tilfælde en psykiatrisk afdeling. Efter opførelsen vedligeholder den private partner i et nærmere aftalt omfang bygningen og står for den tekniske drift af den. Ved udløb af kontrakten overdrager den private partner bygningen til i dette tilfælde Region Syddanmark.

Region Syddanmarks nye psykiatri-sygehus i Vejle, som er taget i brug, er opført som et OPP-projekt, og regionens erfaringer herfra er gode.

Anbefalet til dig