Stemning for at få H.C. Andersen på finansloven

17/12/2018

Helge Rahbek

Sætter man ikke penge af nu til øget sikring af H.C. Andersens manuskripter, vil mange af dem gå tabt. Det var blandt konklusionerne ved en høring på Christiansborg i sidste uge med rig odenseansk repræsentation.

Mest læste i dag

Onsdag afholdte SDU, H.C. Andersen Fonden og Odense Bys Museer en høring på Christiansborg om, hvordan man skal sikre H.C. Andersenss værker og finde midler til videre forskning i Odenses berømte bysbarn. Fra talerne lød mange lovord om digterens kunst og betydning for Danmark. Der var stemning for, at H.C. Andersen skal på finansloven, hvor man allerede kan finde N.F.S. Grundtvig, Søren Kierkegaard og Kaj Munk.

Til høringen var der både taler og en paneldebat. Blandt talerne var kulturminister Mette Bock (LA), Flemming Bruhn, direktør i VisitDenmark, Generalkonsul Anja Villefrance fra Guangzhou Generalkonsulat i Kina, Odenses borgmester Peter Rahbæk Juhl (S), chefredaktør Erik Bjerager, Kristeligt Dagblad, centerleder Katrine Frøkjær Baunvig fra Grundtvigcenteret, SDU’s rektor Henrik Dam og leder af H.C. Andersen Centret Johs. Nørregaard Frandsen.

Mogens Jensen (S), kulturordfører Alex Ahrendtsen (DF), kulturordfører Bertel Haarder (V), rådmand i Odense Jane Jegind (V) og greve Michael Ahlefeldt fra H.C. Andersen Fonden deltog i den afsluttende paneldebat.

Lidt over 100 fremmødte lyttede med på høringen.

Der skal gøres noget nu

I 1997 blev det fastslået, at H.C. Andersens manuskripter er verdenskulturarv. Siden har de cirka 40.000 sider ligget pakket væk på Det Kongelige Bibliotek.

SDU-professor og leder af H.C. Andersen Centret, Johs. Nørregaard Frandsen redegjorde for problemet:

”H.C. Andersen skrev, som sine samtidige blandt andre Grundtvig, med gallusblæk, der har den kedelige bivirkning, at den langsomt men sikkert nedbryder papiret.”

Johs. Nørregaard Frandsen gjorde de tilstedeværende klart, at der er behov for midler, hvis vi skal sikre denne danske verdenskulturarv, der giver os mulighed for at få indsigt i H.C. Andersens arbejde med sproget. H.C. Andersens manuskripter skal snarest digitaliseres - ligesom man har gjort med Grundtvigs dokumenter.

Kulturordfører Alex Ahrendtsen (DF) var positiv angående at finde midler.

”Jeg vil slutte med at citere Bertel Haarder; ’H.C. Andersen er en kostelig skat’ og så vil jeg tilføje, at vi skal tage ordentlig vare på den skat ved at finde nogle flere midler. Jeg håber, at vi allerede om et år kan sige, at det var her i Fællessalen, vi tog det første skridt med en finansiering af H.C. Andersen på finansloven,” sagde Alex Ahrendtsen.

Foto: SDU Kommunikation.

HCA er kendt, men der er behov for mere forskning

Under høringen blev det af flere slået fast, at H.C. Andersen er Danmarks store litterære ikon, der har stor betydning på flere planer.

”H.C. Andersen er en af de centrale drivkræfter i dansk kultur. Vi har alle sammen et forhold til ham og hans fortællinger har indlejret sig i vores sprog, fordi hans eventyr på enestående vis taler til både barnet og den voksne,” sagde kulturminister Mette Bock, og tilføjede:

”Jeg er stolt af at være opvokset og dannet i samme land som H.C. Andersen. For mig er det væsentligt, at vi der ejer H.C. Andersen holder fast i substansen og kvaliteten.”

Chefredaktør Erik Bjerager fra Kristeligt Dagblad talte om nødvendigheden af at forske mere i digterens værker:

”H.C. Andersens verden og værk er enormt stort, fordi alt kan lade sig gøre i eventyret. For mig at se, skal vi ville noget mere, end vi gør i dag, så vi ikke ender med at reducere en mand med vid og livsindsigt til en pusse-nusse-forfatter.”

Dermed var han på linje med tanken bag høringen, at forskningen i H.C. Andersens værk, liv og betydning har brug for at blive løftet. Den nuværende forskning på SDU og Odense Bys Museer kan ikke magte at løfte en række vigtige men ressourcekrævende områder af H.C. Andersen-forskningen.

Forskning på fire områder

Der ønskes midler til fire hovedområder. Foruden digitalisering, drejer det sig blandt andet om tidssvarende og forskningsbaserede oversættelser af H.C. Andersen på de store internationale sprog. Det udtalte Mogens Jensen, Socialdemokratiets kulturordfører forståelse for:

”Det er vigtigt, at vi sikrer, at H.C. Andersens forfatterskab til stadighed formidles stærkt såvel i Danmark som internationalt.”

H.C. Andersen Centret på SDU ser desuden behov for udvikling af undervisningsformer og -forløb, som sikrer udbredelse af H.C. Andersens værker og værdier til de næste generationer.

Det sidste område kaldes ’mapping Andersen’, som handler om at analysere H.C. Andersens vidt forskellige betydning i forskellige lande..

Anbefalet til dig