Væn dig til kø på motorvejen – det bliver værre endnu

02/11/2018

Helge Rahbek

Trafikmængden stiger på E20, og der er ikke i Finanslovsforslaget for 2019 afsat midler til flere spor ved Odense.

Mest læste i dag

Man kan hævde, at de fleste odenseanske bilister er ret gode til køkørsel. De har i hvert fald gode træningsvilkår i en by, hvor der ikke synes at være langt mellem vejarbejderne. Også ude på motorvej E20 kan man i hverdagen ramme kødannelser i myldretiden. 

Man er ikke galt på den, hvis man mener, at trafikmængden på E20 syd for Odense er blevet værre de senere år. I 1997 kørte ca. 25.000 køretøjer i døgnet på strækningen mellem frakørsel 50 og 51. Ti år senere kørte dobbelt så mange køretøjer på samme strækning, og ifølge de foreløbige tal for 2018 kører der nu mere end 68.000 køretøjer i døgnet. Og det er forventeligt, at det bare bliver værre fremover. Vejdirektoratet forventer en årlig vækst på ca. 1,8%

Der er ganske viste andre steder i landet, hvor trafikmængden er større. Hvert døgn passerer 87.600 køretøjer Vejlefjordbroen, og mere end 135.000 køretøjer kører hver dag på Køge Bugt Motorvejen, der er Danmarks mest trafikerede vejstrækning. Det hører dog med til sammenligningen, at der på de to motorvejsstrækninger er henholdsvist 6 og 8 spor.

Ingen udvidelse ved Odense i denne omgang

Der lægges ikke op til udvidelse af motorvejen syd for Odense i regeringens forslag til finanslov. Til gengæld er der afsat 2,4 milliarder kroner til en udvidelse til seks spor på strækningen mellem Nr. Aaby og Odense V. Ved Kelstrup mellem afkørsel 53 og 54 kører mere end 64.000 køretøjer pr. døgn.

Sporudvidelsen på Vestfyn vil dog ikke hjælpe på køkørslen på motorvejen syd for Odense, men skal man vestpå, kan man glæde sig over, at trafiktætheden fremover vil lette fra afkørsel 53, Odense V.

En ting er, at motorvejsstrækningen syd for Odense dagligt i myldretiden kan være et irriterende bekendtskab for os i bilkøerne, men noget andet er, at motorvejsstrækningen støjmæssigt er lidt af en pestilens for beboerne langs vejen.

I finanslovsforslaget er afsat 25 millioner kroner til støjbekæmpelse ved motorvejen syd om Odense. Støjbekæmpelsen placeres så vidt muligt sådan, at der fortsat vil være mulighed for en senere udvidelse af motorvejen.

 

Anbefalet til dig