Advarsel fra Sikkerhedsrådet: Unges livsfarlige leg skal stoppes

28/9/22 06:39

Ida Hansson

Foto: Shutterstock
Unge sætter livet på spil, når de bevæger sig omkring togenes køreledninger på trods af advarsler om farlig højspænding.

Hvert år sker der alvorlige ulykker, fordi særligt unge kommer for tæt på togenes køreledninger og bliver ramt af de 25.000 volt, der er på ledningerne. I de værste tilfælde ender det med dødsfald.

Konsekvenserne – hvis ikke man dør af det – kan blandt andet være; hjertestop og rytmeforstyrrelser i hjertet, bevidstløshed, tale- og hørebesvær samt forbrændinger af hud og muskler. Det kan også være fremtidsdrømme, der forsvinder med ét, og kostbar ungdom, man aldrig får tilbage.

Det kender Tim Kring og Rasmus Bjørn Nielsen alt til. I 2013 kom de dengang 23-årige drenge for tæt på køreledningerne og blev ramt af 25.000 volt. De havde nær mistet livet.

I samarbejde med Banedanmark sætter Sikkerhedsstyrelsen nu fokus på faren ved at komme for tæt på køreledningerne. For man kan få stød bare ved at være for tæt på ledningerne, også selvom man ikke rører ved dem. Du skal kun være inden for 1.75 meter af køreledningerne, for at det kan være livsfarligt.

"Hver ulykke er en for meget. Det er forfærdeligt, at liv bliver ødelagt, fordi der ikke er nok viden om faren ved at være i nærheden af højspænding, som der er i køreledningerne. Vi håber på at se langt færre ulykker i fremtiden," siger Maibrit Brandt, direktør for Sikkerhedsstyrelsen.

Ifølge en opgørelse over indrapporterede ulykker med køreledninger er der i perioden 2012-2021 indberettet 8 ulykker hvor privatpersoner kom til skade, 3 dødsfald og 3 arbejdsulykker. Det oplyser Sikkerhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Kampagnen er målrettet unge mellem 11 og 17 år og skal sammen med gratis undervisningsmateriale til folkeskolerne øge viden om el-sikkerhed.

Respekter skiltene

Skilte kan redde liv, hvis man lytter til dem, derfor er det vigtigt, at andre unge, som Tim og Rasmus, ved, at advarselsskiltene er der af en grund. 

"Der er skilte på stations- og rangerområderne og på togene. Skiltningen er der for at gøre opmærksom på, at man er på vej ind i et område med højspænding, og at det er forbundet med livsfare at komme tæt på kørestrømsanlægget. Og skiltene gælder både dem, der har et lovligt ærinde på jernbanen, og dem, der ikke har," siger Martin Harrow, sikkerhedschef i Banedanmark.

Der er omkring 25.000 volt på køreledningerne, og når spændingen er så høj, kan der, ligesom Tim og Rasmus oplevede, springe en lysbue ud fra køreledninger.

Kampagnen går i luften på folkeskolerne med undervisningsmateriale, der skal øge deres viden om el-sikkerhed. Undervisningsmaterialet kan hentes på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.