Børn bruger op mod otte timer om dagen i dårlig luft: Hver tredje mener at skolers indeklimaet er for dårligt

11/12/2019

Christian Granhøj Skouboe

Indeklimaet på danske skoler kritiseres i ny undersøgelse. Foto: Pixabay
Knap hver tredje dansker oplever dårligt indeklima på deres børns skoler

Mest læste i dag

Knap hver tredje dansker oplever dårligt indeklima på deres børns skoler

De danske børn er blandt dem, der bruger flest timer i skolen på verdensplan. Derfor er det også tankevækkende, at en ny undersøgelse fra EBAS viser, at knap hver tredje dansker mener, at indeklimaet på deres børns skoler er dårligt. Det kan nemlig have alvorlige konsekvenser for børnenes trivsel, udvikling og indlæring.

Hver dag opholder danske børn sig i skoler og institutioner i tidsrum svarende til en arbejdsdag. Timer, hvor det forventes, at børnene udvikler sig socialt såvel som fagligt. Men forudsætningen for en god udvikling afhænger blandt andet af indeklimaets kvalitet, og her halter mange offentlige institutioner og læreranstalter gevaldigt. Faktisk mener knap hver tredje dansker, at deres børns skoler har et dårligt indeklima, ligesom hver femte deler samme mening om institutionerne, viser en ny undersøgelse foretaget af Megafon på vegne af EBAS, Danmarks største udbyder af energi og ejendomsrådgivning.

Er indeklimaet dårligt, kan børnene risikere at udvikle følgesygdomme, få nedsat trivsel og have sværere ved at lære, fordi de er ukoncentrerede og trætte, og det er foruroligende, forklarer Frank Plith, afdelingsleder hos EBAS.

"Dårligt indeklima i skoler og institutioner skyldes ofte forældet byggeteknologi. Der er tæt isolering og ingen ventilation, så luften står stille og bliver fyldt med CO2. Det kan få alvorlige konsekvenser for børnene, hvis de fx får slimhindeirritationer i øjne, næse og hals, ligesom det kan gøre dem trætte, uoplagte og give hovedpine," forklarer Frank Plith i en pressemeddelelse. Han tilføjer:

"Risikoen for dårligt indeklima stiger særligt her om vinteren, når de kølige temperaturer afholder os fra at få luftet ordentligt ud. Desuden er tøj og sko ofte fugtige på denne årstid, og det bidrager kun yderligere til et indelukket og fugtigt indeklima i klasselokalet med mangel på frisk luft."

Forbedring af indeklimaet

I Danmark er der ingen officielle krav til indeklimaets kvalitet, og derfor ender skoler og institutioner ofte med en kombination af manglende ventilation, høje temperaturer og et for højt CO2-niveau. Men det kan faktisk forbedres væsentligt, hvis blot man tager sine forholdsregler.

"Det hjælper ganske enkelt at etablere nogle sunde udluftningsvaner. Enten naturligt ved at lade børnene kommer ud og få frisk luft i frikvartererne, mens klasselokalerne luftes grundigt igennem, eller gennem mekanisk ventilation. Her skal der installeres et ventilationsanlæg, der suger den gamle luft ud, og bringer ny, frisk luft ind. På den måde udskiftes ilten løbende, og CO2-niveauet sænkes," siger Frank Plith.

Til den naturlige udluftning har Frank desuden et godt råd.

"Selvom det bedste selvfølgelig er at slukke helt for termostaten, skal man ikke være bange for, at varmeregningen stiger helt til vejrs, når man lufter ud et par gange om dagen. Ofte er det korte intervaller, og de sprænger ikke budgettet. Alternativt kan det være en god idé, at kommunen får udarbejdet en vedligeholdelsesrapport, der viser, hvor man kan rette op på skader eller udskifte forældet teknologi og dermed forbedre det dårlige indeklima."

       

Anbefalet til dig