Chokerende: Så mange børn har været udsat

26/4/22 05:26

Ida Hansson

Foto: Shutterstock
Det er ulovligt at slå sine børn - alligevel melder alt for mange børn om vold i hjemmet.

BørneTelefonen taler hvert år med hundredvis af børn og unge, som oplever at blive slået i hjemmet, eller som af deres forældre bliver udsat for trusler og får at vide, at de er uønskede. Nogle fortæller om at blive slået med bælter og brændt med strygejern og cigaretter.

En ny spørgeskemaundersøgelse, som Børns Vilkår har lavet blandt 1.156 elever i 8. klasse, viser nu, hvor udbredt vold mod børn er.

22 pct. af eleverne svarer, at de har været udsat for fysisk vold i hjemmet inden for de seneste 12 måneder. Omregnes tallet til alle 8. klasses elever i Danmark, svarer det til, at der i hver klasse med 23 elever er fem elever, som har været udsat for fysisk vold.

13 pct. af eleverne har været udsat for at blive skubbet, rusket, nevet og revet i håret, mens 9 pct. også har været udsat for grovere vold i form af slag med flad hånd, slag med knyttet hånd, slag med genstande og spark. Hovedparten af eleverne har været udsat for vold flere gange, og det er lige ofte mødre og fædre, som udøver den fysiske vold. Det oplyser Børns Vilkår i en pressemeddelelse.

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

”Det er chokerende mange børn, som lever med vold. Sammenligner man med tidligere undersøgelser, virker det ikke, som om det er blevet bedre, på trods af at forældres vold mod børn har været forbudt i 25 år. Der er klart et behov for at gøre meget mere for at forebygge og stoppe volden mod børn. Vi må hjælpe de ramte børn bedre og sikre, at det får konsekvenser for voldsudøverne," siger direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl og fortsætter:

"Vi bør også øge forebyggelsen af vold i familier i risiko. Som det er nu, er det langt fra alle børn, der ved, at de har ret til en opvækst fri for vold, og nogen bebrejder sig selv for at være udsat for volden. Som samfund må vi insistere på, at det aldrig er børnenes skyld!”

Også psykisk vold er udbredt
Undersøgelsen belyser også omfanget af psykisk vold, som i nære relationer blev strafbart i 2019. Næsten hver fjerde elev i 8. klasse (23 pct.) svarer, at de har været udsat for psykisk vold i hjemmet.

Det at blive kaldt noget, der gjorde én ked af det, er den form for psykisk vold, som flest i undersøgelsen angiver at have oplevet (19 pct.). Det næstmest hyppige er, at en eller flere forældre har vist de unge, at de ikke var noget værd.

12 procent af eleverne har oplevet både fysisk og psykisk vold.

Gældende for både fysisk og psykisk vold er, at det har store konsekvenser for den mentale trivsel hos de børn og unge, der udsættes for den. En signifikant højere andel af de elever, der har været udsat for vold, har lavt selvværd (29 pct.) sammenlignet med de øvrige unge (13 pct.).

Der er også en højere andel, der føler sig ensomme, ligesom 17 pct. af de unge, der har været udsat for vold, er blevet mobbet i klassen. Det er en fire gange så stor andel som de elever, der ikke har været udsat for vold.