Chokerende undersøgelse: DSB-ansatte oplever vold af passagerer

06/2/23 11:38

Nicolai Haugsted

Foto: Shutterstock
“Tallene fortæller en grum historie” bedømmer forbundsformand.

At være ansat hos Dansk Jernbaneforbund medfører arbejdsopgaver som billetcheck og uddeling af bøder - opgaver som ikke ligefrem er populære blandt de daglige passagerer. Alt fra sure miner og klager, til direkte vold og chikane.

Faktisk viser en ny spørgeskemaundersøgelse, at der er en skræmmende tendens til at udøve fysisk eller psykisk vold med de ansatte.

Det skriver Via Ritzau.

Dansk Jernbaneforbund udførte i januar en spørgeskemaundersøgelse blandt personalet, der netop omhandlede trivsel på arbejdspladsen med fokus på den daglige omgang med passagerer. Resultaterne viser en skræmmende skildring af arbejdsdage med de rejsende:

Undersøgelsens resultater viser følgende:

  • 17,4% er blevet overfaldet fysisk én eller flere gange indenfor de seneste 3 måneder. De fleste fysiske overfald sker i forbindelse med billettering (57,5%), men næste hver femte fysiske overfald er uprovokeret (18,8%)

  • 77,1 % af været udsat for ét eller flere verbale overfald indenfor de tre måneder. De fleste verbale overfald sker i forbindelse med billettering (61,1%), men hver fjerde verbale overfald er uprovokeret (25,4%)

  • 57,4% oplever at, ”Tonen er blevet mere rå efter Corona epidemien”

415 har deltaget i undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 39,2%.

Resultaterne bekymrer især Preben S. Pedersen, der er forbundsformand for forbundet.

“Tallene fortæller en grum historie om, hvad vores kollegaer oplever i hverdagen ude i togene. Og mange oplever desværre et alt for råt arbejdsmiljø, hvor vold forekommer ofte. Den situation hverken må eller skal vi acceptere” fortæller formanden.

Pedersen har, sammen med resten af Dansk Jernbaneforbund tre konkrete idéer til, hvordan det ubehagelige mønster kan brydes:

“For det første skal vi se på bemandingen i togene. Vi skal sikre, at man aldrig går alene i toget på udsatte strækninger. For det andet skal vi løbende uddanne frontpersonalet endnu bedre i konflikthåndtering, så de har de nyeste og bedste redskaber i deres værktøjskasse og endelig er der brug for kampagner rettet mod passagerne. Vi skal minde hinanden om, at der er et levende menneske bag uniformen”.

Formanden mener selv at den ubehagelige opførsel blandt passagererne især er steget efter COVID-19-pandemien, og at fokus derfor skal lægges på respekten for autoriteten.

“Vores samfund er måske blevet mere hårdt og uvenligt efter Corona. Der er grupper, der reagerer meget negativt på autoriteter og som finder det OK, at overfalde vores kollegaer verbalt. Den tendens fortæller andre faggrupper også om. Jeg tror, at vi alle skal sige fra overfor den udvikling, hvis den skal vendes. Og det skal være min opfordring. Vi skal ikke se den anden vej. Vi skal sammen sige fra, når vi oplever noget, der ikke er i orden” uddyber Preben S. Pedersen.