Dansk by flyder med skrald: Nu sættes unge i arbejde

Nyheder
Foto: Shutterstock
Nu tages der nye midler i brug.

Mest læste i dag

I to uger har 290 ingeniørstuderende fra VIA University College arbejdet med idéer til at understøtte Ren By Aarhus’s ønske om at udvikle og afprøve nye løsninger til en renere by. Det fortæller skolen i en pressemeddelelse. 

De danske og internationale ingeniørstuderende, som er studerende på tredje semester, har i grupper arbejdet med at skabe en brugerfokuseret innovationsproces med udgangspunkt i fire forskellige udfordringer. Udfordringerne var på forhånd formuleret af Ren By Aarhus og VIA University College.

Før de studerende kastede sig over de fire udfordringer, blev de hver dag klædt på til at arbejde med innovationsprocesser gennem workshops og tutorials. De hørte oplæg fra Chris MacDonald, de skulle lave stakeholder-interviews og de lærte, hvordan de skulle gribe udfordringen an.

Lang proces 

Anne Lindberg, Softwareingeniør-studerende fra Horsens, var en af deltagerne i projektet. Hun arbejdede i en gruppe, hvor de skulle løse en udfordring med fokus blandt andet på, hvordan man kan få borgerne til at blive bedre til at bruge de offentlige skraldespande:

”Det mest spændende i processen har egentlig været, at vi har arbejdet rigtig meget med problemet, før vi lov til at arbejde med løsningen. Normalt vil jeg bare skynde mig at finde en løsning, men her er vi blevet introduceret til forskellige faser, som vi skulle arbejdede på problemet med, før vi gik i gang med skabe løsninger”, siger Anne Lindberg og fortsætter:

”Vi lærte at angribe en problemstilling på en helt ny måde, hvor vi implementerede metoder fra Design Thinking. Det gav os et anderledes perspektiv i forhold til løsningen, og det lærte os rigtig meget”.

Anne og hendes gruppes idé var, at de vil montere en sensor på offentlige skraldespande, som lyser tydeligt rødt, når skraldespanden er fyldt. Samtidig vil de monterer et simpelt kort på skraldespandene, så borgerne bliver vist vej til den næste skraldespand.

”Vi vil gerne forhindre at borgerne smider deres affald ved siden af en allerede fyldt skraldespand, og i stedet for vælger at gå videre til den næste skraldespand. Derfor skal skraldespanden lyse rødt når den er fyldt, og samtidig skal kortet gøre det nemt, at finde den næste skraldespand”, forklarer Anne Lindberg.

Nye tanker og perspektiver

Projektleder i Ren By Aarhus, Anders Laursen, har spændt fulgt med i processen og set de forslag, de studerende er kommet op med. Han har som udgangspunkt ønsket nogle friske øjne og nye perspektiver på, hvordan man kan gøre Aarhus til en renere by:

”Først og fremmest vil jeg tage hatten af for de studerende. For det er ikke optimalt at arbejde innovativt i grupper, når de aktuelle muligheder dikterer, at de skal gøre det foran hver deres computer. Men de har alligevel formået at levere deres input og idéer til os”, pointerer Anders Laursen og uddyber:

”Når vi indgår i et samarbejde som vi har gjort med VIAs studerende, har vi ikke en forventning om, at de kan levere en færdigpakket løsning, som vi kan implementere i morgen. Men de kan levere nogle skæve idéer, nye vinkler og nogle vigtige ’bits and pieces’, som vi kan bruge i vores videre arbejde. Og på den måde har det stor værdi”.

En anden ting Anders Laursen fremhæver, som har været inspirerende i samarbejdet med de ingeniørstuderende er forskellen i perspektiveringen af udfordringerne:

”Det har været interessant, at nogle grupper har tænkt deres løsninger ind i store vidtrækkende perspektiver, mens andre har fokuseret meget konkret på dele af den udfordring, som de blev stillet. Den forskel i tilgangen til arbejdet med en problemstilling, er også en af de ting som vil inspirere os fremadrettet”.

De studerende har som afslutning på det 14-dage lange projekt præsenteret deres resultater på film.

 

 

Anbefalet til dig