Dansk by i fare for at blive oversvømmet

23/12/2019

Rikki Tholstrup Jørgensen

Thisted er i fare for at blive oversvømmet. Billedet er ikke af Thisted. Det er et modelbillede. Foto: Shutterstock.
I Thisted kæmper små 30 mand for at holde vandet tilbage fra byen. Der er fare for at kolonihaver og dele af Thisted by kan blive oversvømmet.

Mest læste i dag

Hvis vandstanden i åen, der løber under Thisted, fortsætter med at stige, så udelukkede det ikke at nærliggende kolonihaver og dele af Thisted by kommer under vand. Derfor kæmper knap 30 mand med at holde vandet tilbage.

Indsatsleder for Nordjyllands Beredskab Lars Enevoldsen siger til TV Midtvest, at der er en risiko for oversvømmelser. Derfor er syv mand fra brandvæsenet, 15 fra Beredskabsstyrelsen og seks mand fra Thisted Kommune i færd med at lave en dæmning og lægge sandsække på en cirka 300 meter lang strækning.

Ifølge indsatslederen nøjes de i færste omgang med at lave en dæmning, men står klar med pumperne, hvis det bliver nødvending. 

Den overfyldte å er en del af den nyetablerede Thingstrup Sø. Det paradoksale er, at netop denne sø skulle Thisted mod oversvømmelser fra det bagvedliggende opland.

Det er krævende arbejde at lægge en dæmning, for der er kommet meget vand og det er derfor svært fremkommeligt. 

Derfor har de arbejdende mænd mange timers arbejde foran sig.

"Vi bliver i hvert fald ikke færdige, før det bliver mørkt. Vi har mindst 6-7 timers arbejde foran os her endnu," siger indsatslederen til TV Midtvest

Vejen Over Engen er spærret på grund af beredskabsarbejdet.

 

 

Anbefalet til dig