"Det er ikke samfundssind": Landets læger slår alarm

18/12/20 08:46

Christian Granhøj Skouboe

Foto: Shutterstock
Nu kommer landets læger med et opråb til borgerne.

Det er ikke samfundssind at gå for længe med symptomer på alvorlig sygdom, fordi man ikke vil belaste sundhedsvæsenet, lyder det fra Danske Patienter og Praktiserende Lægers Organisation i fælles opråb.

Avisoverskrifter med aflyste operationer. Opråb på sociale medier fra udmattet sundhedspersonale. TV-indslag om nye restriktioner. Overalt bliver danskerne præsenteret for historier om, at sundhedsvæsenet er presset på grund af stigende antal coronapatienter.

Selvom der er øget pres på sundhedsvæsenet, så har både de praktiserende læger og hospitalerne afsat de nødvendige ressourcer til at sikre, at patienterne kan blive udredt for andet end corona – og det er en vigtig besked at kommunikere ud til danskerne, mener Danske Patienter og PLO.

Kan give efterslæb

For det kan få store konsekvenser på længere sigt, hvis folk med symptomer, som potentielt kan være tegn på en alvorlig og behandlingskrævende sygdom, undlader at opsøge deres læge i tide, fordi de ikke vil lægge yderligere pres på systemet.

"Det er et misforstået hensyn, at man holder sig væk. Hvis man bliver udredt for sent, risikerer man, at sygdommen forværres og i sidste ende bliver mere behandlings- og ressourcekrævende. Det er alvorligt for patienten og det giver sundhedsvæsenet et stort efterslæb i den anden ende," fortæller Klaus Lunding, der er formand for Danske Patienter

Under den første coronabølge i foråret resulterede nedlukningen i, at antallet af kontakter til almen praksis faldt markant og færre patienter blev udredt for en række sygdomme – for eksempel faldt diagnosticering af kræft med 30 procent.

Sundhedsvæsenet er fortsat åbent

Danske Patienter og PLO frygter, at historien vil gentage sig, fordi der i øjeblikket er enormt fokus på nedlukning og aflysninger. Sammen opfordrer de derfor myndighederne til at intensivere informationsindsatsen til borgerne om, at de med god samvittighed bør opsøge lægehjælp – præcis som de ville gøre, hvis der ikke var corona.

I almen praksis er man som sædvanligt klar til at hjælpe patienterne – også selvom samfundet i øvrigt er lukket ned.

"Og er man bekymret for at blive smittet med corona i venteværelset, så er der alternative måder at holde konsultation på – for eksempel over video eller telefon. Det må ikke være smitterisikoen, der gør at man går for længe med symptomer på noget, som potentielt kan være langt mere alvorligt," oplyser PLOs formand Jørgen Skadborg.