Disse områder er ramt: Nyt satellitkort viser oversvømmelsesramte områder

Foto: Shutterstock

Februar 2020 har budt på rekordstore mængder regn og flere steder i landet – navnlig i Jylland og på Fyn – har beredskabet kæmpet med at få kontrol over de store vandmængder som belaster åer og vandløb, som mange steder løber over deres bredder.

Satellitbaseret kortlægning af oversvømmelseshændelser udgør en tidskritisk komponent som kan anvendes direkte til at understøtte beredskabsarbejdet og styrke de forebyggende indsatser. DHI har lavet en national kortlægning af omfanget, samt udviklingen, af de store oversvømmelser i februar 2020.

I takt med at alvorlige oversvømmelseshændelser bliver mere og mere almindelige i Danmark er data og information til at forbedre oversvømmelsesbeskyttelse og klimatilpasning blevet en efterspurgt mangelvare. Satellitdata udgør en tidskritisk ressource til at adressere denne mangel som et hurtigt, effektivt og nøjagtigt redskab til at kortlægge vand på terræn og oversvømmede områder.

Ved at anvende Radar (SAR)-billeder, bl.a. fra det Europæiske Rumagenturs Sentinel-1 satellitter, kan områder med stående vand kortlægges på landsplan, med høj præcision og uanset vejrforhold, skydække og tidspunkt på døgnet. Denne unikke egenskab og den højfrekvente tilgængelighed af denne type af satellitdata bidrager til et stabilt informationsgrundlag som kan anvendes til monitorere omfanget, samt udviklingen, af oversvømmelseshændelser.

Ved hjælp at satellitbaseret radardata har DHI kortlagt det nationale omfang af oversvømmelserne i Danmark som de så ud i weekenden den 22-23 februar. Samtidig er den dynamiske udvikling af oversvømmelsernes omfang i nogle af de mest berørte kommuner kortlagt ved at anvende satellitdata taget forskellige dage, i løbet af februar måned.

Denne nationale kortlægning giver et hidtil uset indblik i omfanget af oversvømmelserne i februar 2020 og bidrager med et tidskritisk datagrundlag som kan anvendes, bl.a. af de danske myndigheder, beredskabet og kommunerne til at understøtte beredskabsarbejdet og de forebyggende indsatser.

”Kystdirektoratet arbejder med grøn omstilling og klimatilpasning, og helt i tråd med regeringens rumstrategi bruger vi satellitdata fra EU’s Copernicus-program i flere projekter. I samarbejde med DHI analyserer vi i den forbindelse bl.a. kystændringer og havdybder i Danmark. Oversvømmelseskortet her er et øjebliksbillede men et andet godt eksempel på, hvordan satellitdata kan bidrage med værdifuld information i hele klimatilpasnings-debatten,” siger Carlo Sass Sørensen, Specialkonsulent i Kystdirektoratet.

Oversvømmelseskortet findes på http://labs.dhi-gras.com/dkfloods

Læs også

Coronavirus spreder sig: Tredje dansker smittet

 

 

 

 

Læs også