Endnu en førerløs bus indsættes i Aalborg

18/02/2020

Rikki Tholstrup Jørgensen

Foto: Pressefoto
De førerløse busser på Astrupstien handler i virkeligheden om mere end teknologi. Det handler i høj grad også om sammenhængskraft i en bydel og social bæredygtighed blandt beboerne. De førerløse busser opfylder hermed FN's verdensmål om at gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.

Mest læste i dag

Aalborg Øst er planlagt efter funktionalistiske principper, der skaber en trafikalt effektiv men også fysisk og socialt skarpt opdelt bydel. Derfor har flere borgergrupper i Aalborg Øst store mobilitetsudfordringer - specielt kan de være udfordret på den interne mobilitet. Det kan medføre, at ældre og andre ufrivilligt står uden for fællesskabet. 

At indsætte førerløse busser på Astrupstien kan bidrage til at højne den interne mobilitet samt at skabe en større sammenhængskraft i området mellem de mange boligområder, aktivitetscentre, indkøb, kulturaktiviteter, institutioner og sundhedsydelser. Dermed forventes også en højere livskvalitet hos brugerne og generelt en forøget sundhed og en større social inklusion i området. 

"De førerløse busser skal være med til at skabe en lettere adgang til lokalområdets aktiviteter og tilbud. Busserne vil også gøre det lettere for borgerne i området at komme ud og møde andre mennesker - det kan medvirke til at højne folks livskvalitet og forebygge ensomhed. Gode forbindelser er en meget afgørende faktor for den gode udvikling af fremtidens Aalborg og opfyldelsen af FNs Verdensmål indenfor social bæredygtighed," siger rådmand i By- og Landskabsforvaltningen Hans Henrik Henriksen. 

Også direktør for Himmerland Boligforening Ole Nielsen ser også frem til de førerløse busser, som skaber nye og bedre muligheder for beboerne i området: 

"Sundhed- og trivsel blandt vores beboere er vigtigt, og derfor bakker vi naturligvis op om de førerløse busser. Tiltaget gør det nemmere for vores beboere at deltage i de mange gode aktiviteter, der arrangeres i området, og det gør det nemmere at skabe eller vedligeholde et netværk. Samtidig vil det forkorte afstanden til Sundheds- og Kvartershuset, hvor beboerne får rabat på fitness og har mulighed for at besøge diverse sundhedstilbud. Den forkortede afstand kan være det der gør, at man får udnyttet tilbuddene og får øget sundhed og trivsel", siger Ole Nielsen.

Busserne understøtter social bæredygtighed

Social bæredygtighed er også et fokus i FNs verdensmål og indsættelse af førerløse busser i Aalborg Øst, bidrager direkte til opfyldelse af FN's Verdensmål - specielt Mål 11 om at gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige. Bl.a. delmål 11.2 siger, at "inden 2030 skal der skabes adgang for alle til sikre, tilgængelige og bæredygtige transportsystemer til en overkommelig pris, trafiksikkerheden skal forbedres bl.a. ved at udbygge den kollektive trafik med særlig hensyn til behov hos sårbare befolkningsgrupper, kvinder, børn, personer med handicap og ældre".  

 

 

Anbefalet til dig