Her er de tre åbningsscenarier: Regeringen overvejede at trykke på den store knap

08/04/2020

Nanna Christina Smidt

Det er de små vi har valgt at sende ud i samfundet til at starte med, men det kunne faktisk have været meget mere åbent. Foto: Shutterstock.
Regeringen havde mange overvejelser inde over, inden de valgte, hvordan de vil starte med at åbne Danmark igen.

Mest læste i dag

 

Læs også: Direktør i Sundhedsstyrelsen: ”Det er meningen, at dine børn skal...

Regeringen havde bedt Statens Serum Institut om at analysere de tre udvalgte scenarier for genåbningen. Det viser dokumenter der er udarbejdet af Statens Serum Institut.

Det store, mellem og lille scenarie

Dokumentet viser at der er opstillet tre scenarier, som er opstillet som det lille, det mellem og det store scenarie. Det skriver TV2. 

Der er også lavet en risikovurdering af hvert scenarie.

Det viser for eksempel, hvor stor belastningen vil blive på sygehusene alt efter hvilket scenarie man vælger.

Samtidig står det klart, at Danmark kun er i begyndelsen af denne epidemi, og at myndighederne allertidligst tænker, at den vil toppe i midten af maj, hvis man vælger det lille scenarie.

Men lad os kigge på de forskellige scenarier:

Det lille scenarie

Det lille scenarie er klart det, der må beskrives som det mest forsigtige scenarie, og samtidig det, der ligner det vi har endt ud i at gøre mest.

Men faktisk har vi valgt en endnu strammere åbning end det lille scenarie viser.

Der er fire punkter i det lille scenarie, som er følgende:

 1. Vi hæver forbuddet mod arrangementer med mere end ti personer for skoler, uddannelsesinstitutioner og private arbejdspladser.
   
 2. Alle vores dagtilbud åbnes.
   
 3. Private arbejdsgivere opfordres til at gå på arbejde, men kun hvis det er forsvarligt. Der opfordres stadig til at holde afstand og til at man bevare ekstra hygiejne. Man skal stadig bruge hjemmearbejdspladser hvor det er muligt.
   
 4. Skoler skal genåbnes for udvalgte klassetrin. Det var i denne model for 0.-3. klasse og 9. og 10. klasse. Samtidig skulle de Gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser åbnes for elever med afsluttende prøver.

Det ligner meget den model vi er endt med, men regeringen valgte ikke at hæve forsamlingsforbud mod mere end ti personer, og de klasser der skulle i skole var 0.-5. klasse. Samtidig skulle 9. og 10. klasserne blive hjemme.

Ved dette scenarie har Statens Serums Institut vurderet, at det vil give en maksimal belastning på 277 personer på Danmarks intensivafdelinger, og epidemien vil toppe i maj.

Det mellem scenarie

Det mellem scenarie åbner lidt mere op. Vi har de samme punkter som i det lille scenarie. Men følgende punkter er tilføjet:

 1. Genåbning af restauranter og caféer, hvor det er muligt at holde afstand.
   
 2. De offentligt ansatte der arbejder med produktion, skal genoptage deres arbejde, hvis deres fysiske tilstedeværelse er påkrævet, men de skal stadig holde afstand og have ekstra hygiejne.
   
 3. Frisører, fysioterapeuter med videre kan genåbne.

Statens Serum Instituts har her vurderet, at Danmarks intensivafdelinger ville få en maksimal belastning på 327 indlagte i begyndelsen af juni, hvis man gik med dette scenarie.

Det store scenarie

Det sidste forslag ville have åbnet Danmark noget mere op, og selvom der stadig ville være begrænsninger, havde vi haft mere frihed, hvis dette forslag var gået igennem.  

Danmark ville næste vende tilbage til en normal hverdag. Ud over det der listet i forslaget ville scenarie et og to også gælde med.

 1. Man ville hæve forbuddet mod arrangementer på mere end 10 personer til 50 personer, hvor man dog fortsat skulle holde afstand.
   
 2. Samtidig vil der åbnes op for efteruddannelseskurser, hvor fysisk fremmøde er nødvendigt for at få sine erhvervscertifikater.
   
 3. Storcentre vil igen åbne op, men med krav om afstand.

Scenarie tre vil lægge et større pres på intensivafdelingerne, der vurderes af der vil få en maksimal belastning på 434 indlagte i midten af juni.

Det meget forsigtige valg

Regeringen valgte dog at gå med et endnu forsigtigere valg end de tre overstående. Men Det lille scenarie er det der kommer tættest på.

 

Læs også: Virolog om åbning af skolerne: Kan forsinke genåbningen af samfundet

 

 

Anbefalet til dig