I dag sker det: Dronningen sætter sig i førersædet

09/6/20 10:24

Christian Granhøj Skouboe

Dronningen taler her til befolkningen i anledningen af sin 80 års fødselsdag. Foto: Kim Refslund, DR Foto: Kim Refslund, DR
Dagen i dag bliver helt speciel.

Tirsdag holdes der statsråd på Christiansborg Slot. Her vil Hendes Majestæt Dronningen føre forsædet i mødet, der udgøres af samtlige ministre i regeringen, og hvor. Kronprinsen ligeledes deltager, det oplyser Kongehuset. 

Selvom statsråd er en ældre og skattet tradition, så bliver dagens råd dog noget anderledes i forhold til, hvad deltagerne er vant til. Selv ikke denne rådsamling går fri fra corona. Derfor er dagens statsråd og lidt anderledes, eftersom kun cirka hver anden minister vil være til stede for at der kan holdes en fornuftig afstand omkring bordet. 

Hvad er statsråd?

Statsrådet er det organ i statsstyret, hvori alle love og vigtige regeringsforanstaltninger behandles. Dronningen leder møderne i Statsrådet (fører forsæde), der udgøres af samtlige ministre. Kronprinsen har, siden han blev myndig, også haft sæde i statsrådet. 

Hovedindholdet af møderne er stadfæstelse af de lovforslag, som Folketinget har vedtaget, og forelæggelse for Dronningen af de lovforslag, som regeringen agter at fremsætte. I praksis er der ofte behov for at forelægge sager for Dronningen uden for statsrådet, fordi sagen ikke kan afvente næste statsrådsmøde. I disse tilfælde sker forelæggelse for Dronningen med forbehold for efterfølgende bekræftelse (corroboration) på førstkommende møde i statsrådet, hvor sagen forelægges på ny.

Statsråd holdes efter behov og for tiden cirka seks gange årligt. Møderne holdes tirsdag formiddag og finder typisk sted i Statsrådssalen på Christiansborg Slot.