Jubler: Nu fjernes "urimeligt" og dyrt krav

08/12/20 10:19

Christian Granhøj Skouboe

Foto: Shutterstock
Det vækker glæde hos flere, at et krav til bilister - der kaldes "urimeligt - nu fjernes.
En ny aftale om bilafgifter fjerner omstridt krav til klassiske bilers originale stand. Det gør det lettere og mere gennemskueligt, mener FDM, der længe har kaldt kravet urimeligt.

Et sæt uoriginale fælge eller andre bremser end de oprindelige har de senere år kunnet gøre det dyrt at være ejer af en veteranbil. Hidtil har de klassiske biler nemlig skullet være i helt original stand for at kunne indregistreres til den gunstige veteranbil-sats. I praksis har det betydet, at bilerne nærmest har skullet være helt identiske med dengang, de kørte af fabrikkens samlebånd.
 
Mange ejere af veteranbiler har imidlertid haft svært ved at gennemskue, om deres bil var tilstrækkeligt original til at være lovlig. I modsat fald har de risikeret et klækkeligt afgiftssmæk fra Motorstyrelsen. Det fortæller FDM i en pressemeddelelse. 
 
Som en del af aftalen om ændrede bilafgifter har partierne bag imidlertid besluttet at fjerne det såkaldte originalitetskrav. Det betyder, at biler over 35 år, der er ombygget, eller blot er vedligeholdt med moderne, men uoriginale dele, fremover kan indregistreres efter afgiftsreglerne for veterankøretøjer.

Kalder krav urimeligt

”I FDM har vi længe ment, at originalitetskravet var urimeligt. Derfor er det en længe ventet og glædelig nyhed for alle, der ejer og interesserer sig for veteranbiler og andre ældre biler, at man som ejer nu ikke længere behøver at frygte, at et møde med Motorstyrelsen vil blive dyrt,” siger chefkonsulent i FDM Dennis Lange i pressemeddelsen og fortsætter:
 
”Det er vigtigt for kulturarven, at også de ældre biler bevares, også selvom alle skruer og bolte ikke er originale. Derfor mener vi, at aftalen er en vigtig anerkendelse fra politikernes side til de mange veteranbilentusiaster, der ikke bare lægger et stort arbejde, men ofte også mange penge i denne vigtige opgave.”
 
Der skal fremover alene betales registreringsafgift, når køretøjet indregistreres, og veteranbilerne fritages således fra CO2-tillæg og bundfradrag i den nye afgiftsmodel. Det udskældte brændstoftillæg fra den gamle afgiftsmodel forsvinder også.
 
Den nye model for veteranbiler finansieres delvist ved en omlægning, hvor det lempelige loft for registreringsafgiften for veterankøretøjer hæves fra 40 pct. til 75 pct. Det skønnes at indebære et mindre provenu på ca. fem millioner kroner årligt og vil ikke indebære afgiftsforhøjelser for veteranbilerne i gennemsnit.