Kaos på dansk hospital: Mere end 100 patienter fik forkert kræft-tjek

20/10/20 18:26

Nicolai Busekist

Foto: Shutterstock
Mere end 100 patienter har ikke fået den kræftskanning, de havde ret til på Regionshospitalet i Silkeborg. Nu er der konstateret kræft hos flere patienter.

Tidligere på året blev det afsløret, at en lang række patienter på Regionshospitalet Silkeborg ikke er blevet undersøgt tilstrækkeligt for kræft.

Nu har Region Midt genundersøgt 625 patienter. Ud af disse patienter har 132 patienter vist sig ikke at have fået den kræftskanning, de havde ret til at få.

Det konkluderes i regionens redegørelse til Styrelsen for Patientsikkerhed. Det skriver TV2 ØSTJYLLAND.

TV2 ØSTJYLLAND har interviewet Claus Brøckner Nielsen, der er lægefaglig direktør i Hospitalsenhed Midt, der havde følgende at sige: "Vores eksperter har vurderet, at 132 patienter ikke har fået den undersøgelse, som Sundhedsstyrelsen anbefaler i sin retningslinje."

I første omgang blev de 132 patienter ikke tilbudt den rette undersøgelse for kræft. I stedet blev de blot tilbudt en lavdosis CT-skanning, som er direkte imod Sundhedsstyrelsens anbefalinger. I stedet skulle de have haft en fulddosis CT-skanning.

Claus Brøckner Nielsen fortæller, at de efterfølgende har været i kontakt med de berørte patienter, hvorfor de alle er blevet tilbudt en fulddosis CT-skanning.

Tre har fået konstateret kræft

Af de 132 patienter, der har fået den forkerte undersøgelse, er 22 blevet genundersøgt på et andet sygehus end hospitalet i Silkeborg. Hertil er 110 blevet tilbud genundersøgelse, hvoraf 99 har taget imod.

Efterfølgende har det vist sig, at tre patienter har kræft. En har lungekræft, en anden har nyrekræft og en tredje har brystkræft.

Hospitalsenhed Midt har sendt den afsluttende redegørelse i sagen til Styrelsen for Patientsikkerhed. De skal nu vurdere resultaterne.

Overlæge er blevet afskediget

Tilbage i 2016 valgte Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg at indføre lavdosis-CT, som et tilbud til patienter, der udviste vage symptomer på lungekræft. Det skriver TV2 ØSTJYLLAND.

Dengang var tilbuddet en udvidelse af den vanlige røntgenundersøgelse. Via lavdosis-CT har Diagnostisk Center gennem årene fundet flere tilfælde af lungekræft i tidlige stadier, end gennemsnittet på landsplan.

I april 2019 besluttede Sundhedsstyrelsen dog at ændre sine retningslinjer til, at patienter, hvor der er mistanke om lungekræft, bør henvises til fulddosis-CT.

Det skyldtes, at hverken røntgen, ultra-lavdosis eller lavdosis-CT af brystkassen kan give en optimal udredning, hvis der er tale om klinisk mistanke om lungekræft.

Det fik dog ikke Diagnostisk Center til at stoppe med at tilbyde det. Faktisk blev de ved med at tilbyde patienterne denne mulighed helt frem til marts 2020.

Som konsekvens af denne sag har Region Midtjylland afskediget ledende overlæge på Diagnostisk Center på Regionshospitalet i Silkeborg, Ulrich Fredberg. Dette skete i april i år.

Det var nemlig hans afdeling, der tilbød patienter muligheden for en lavdosis CT-skanning, til trods for, at Sundhedsstyrelsen havde ændret deres retningslinjer.