Kraftigt snefald får DMI til at advare: Udsender kategori 2-varsel

20/11/22 10:29

Henrik Rothenbücher

Foto: Nyheder24.dk
Vinteren er for alvor kommet, og DMI har nu udsendt en kategori 2-varsel på grund af det kraftige snefald.

Det er dog ikke hele landet, der kan blive ramt af dette. Derimod er det kun en koncentreret del af landet, om end der kan falde sne hele landet over, men i mindre mængder.

Ifølge DMI er der en risiko for, at der falder mellem 20 og 30 cm sne over den sydlige del af Sjælland samt Lolland, Falster og Møn.

Den store mængde sne forventes at falde i tidsrummet fra kl. 2 natten til søndag frem til søndag kl. 18.

Det lyder også, at der tilmed kan være perioder, hvor der falder en del sne - faktisk helt op til 15 cm på blot seks timer.

"Der er risiko kraftigt snefald, i perioder over 15 cm på 6 timer og sammenlagt 20-30 cm i varslingsperioden," lyder det fra DMI.

Det skyldes, at et lavtryk med en tilhørende okklusion, der har ligget sydvest for Bornholm, har bevæget sig længere mod vest.

Desuden er dette også med til, at det i samme tidsrum kan give en nord- eller en nordøstlig vind til området, hvilket altså vil være kombineret med sne og snebyger.

Samtidig er kombinationen af det varme havvand og den kolde luft i højden med til at øge risikoen for, at der kommer kraftige snebyger, der kan ligge næsten stationært. Som følge af dette, kan der stedvis give store snemængder.

DMI oplyser også, at det kan have trafikale konsekvenser, at der falder meget sne. Derfor er det noget, man skal være opmærksom på, hvad enten man skal køre i egen bil eller med offentlig transport i løbet af søndagen.

"Kraftig sne medfører hurtig lukning af udsatte veje pga. fygning og dannelse af snedriver, nedsat sigt samt risiko for standsning af kollektiv trafik," skriver DMI.

Siden DMI første gang var ude med en varsel omkring snefaldet, var det blot en risikomelding og ikke en decideret varsel. Nu har DMI så opjusteret den til en kategori 2-varsel, som betyder farligt vejr.

Bor man derfor i det berørte område, skal man være særligt varsom.