LIGE NU: Så mange har oplevet bivirkninger efter corona-vaccinen

18/1/21 14:00

Christian Granhøj Skouboe

Foto: Shutterstock
Oplysninger bekræftes af Lægemiddelstyrelsen.

“Ligesom al anden medicin kan COVID-19-vacciner have bivirkninger. Det afgørende er, at de bivirkninger, vaccinerne kan give, ikke må være værre end de symptomer og den sygdom, som vaccinerne skal forebygge.”

Sådan indleder Lægemiddelstyrelsen mandag en pressemeddelelse. Heri gør styrelsen status over, hvor mange af de allerede vaccinerede danskere, der har oplevet bivirkninger efter de har fået stikket. 

Styrelsen skriver videre: 

“Det er den afvejning, som det europæiske medicinalagenturs uafhængige fageksperter har foretaget forud for COVID-19-vaccinernes godkendelse på baggrund af dokumentation fra fase 3-medicinforsøg med op mod 40.000 forsøgspersoner.” 

“Efter vaccinerne tages i brug, overvåges de nøje af lægemiddelmyndigheder verden over, sådan at man kan reagere, hvis der viser sig at være øget risiko ved vaccinerne. Det kan f.eks. være bivirkninger, der ikke viste sig i forsøgene, eller det kan være kendte bivirkninger, der forekommer hyppigere end i forsøgene.

Overvåger sikkerheden

Mandag fortæller Lægemiddelstyrelsen så, at styrelsen i alt har modtaget 665 indberetninger om formodede bivirkninger fra danskere, der allerede har modtaget vaccinen. I alt har 118.073 danskere påbegyndt vaccinen, der kræver to stik, siden 27. december, hvor det første stik blev uddelt i Danmark. 

Pr. 13. januar har Lægemiddelstyrelset behandlet 117 af indberetningerne, fortælles det. Derudover sættes der nogle ord på de behandlede bivirkninger. Dem kan du læse herunder: 

  • De fleste indberettede formodede bivirkninger var ikke-alvorlige og omhandlede hovedsageligt kendte bivirkninger som smerte ved indstikssted, hovedpine, utilpashed/svimmelhed og feber.

  • Der er også, som forventet, indberettet formodede bivirkninger i form af allergiske reaktioner. 21 er vurderet relateret til vaccinen og alle var forbigående. I 17 tilfælde krævede reaktionerne behandling og efterfølgende observation af personalet på vaccinationsstedet eller i andet regi. For andre medførte symptomerne en kort indlæggelse til observation på hospitalet.

  • Som ved alle vaccinationer er der en lille risiko for sjældent forekommende kraftige allergiske reaktioner, herunder de såkaldte anafylaktiske reaktioner, som kan være alvorlige og føre til livstruende situationer, hvis de ikke behandles omgående.

  • Lægemiddelstyrelsen har foreløbig vurderet, at der i 8 tilfælde er tale om egentlige anafylaktiske reaktioner. Det er Lægemiddelstyrelsens foreløbige vurdering, at anafylaktiske reaktioner forekommer lidt hyppigere end forventet. Lægemiddelstyrelsen følger udviklingen i anafylaksi nøje i samarbejde med EMA og andre Lægemiddelmyndigheder i EU og globalt.

  • Lægemiddelstyrelsen har – ligesom i andre lande – modtaget indberetninger om dødsfald efter vaccination. Lægemiddelstyrelsen har foreløbigt vurderet 5 ud af 11 indberetninger, der omhandler dødsfald i tiden omkring vaccination. I alle fem tilfælde er det Lægemiddelstyrelsens vurdering, at det er mindre sandsynligt, at der er sammenhæng med vaccinen, og at det er overvejende sandsynligt, at dødsfaldene skyldes andre forhold. Det er helt som forventet, at der vil blive indberettet dødsfald efter vaccinationer, fordi det er de ældre og svageste, der vaccineres først. Det betyder ikke nødvendigvis, at dødsfaldene skyldes vaccinen. Man skal altid afveje risikoen for vaccinebivirkninger overfor risikoen for at blive syg, hvis man ikke vaccineres. For skrøbelige borgere kan begge dele have alvorlige konsekvenser.

(Kilde: Lægemiddelstyrelsen)