Lille detalje kan koste dig dyrt - Nu advares danskerne

22/7/20 12:18

Sarah Steenfeldt

Foto: Shutterstock.com
Efterhånden har vi flere og flere skybrud i Danmark, derfor opfordrer en dansk kommune nu boligejerne til at sikre deres hjem.

En undersøgelse fra Videncenteret Bolius fortæller at hele seks ud af ti danske boligejere enten slet ikke - eller kun i mindre grad har overvejet forebyggende tiltag, for at beskytte deres hjem mod vandskader.

Det får nu Københavns Kommune til at lancere en kampagne, som opfordrer boligejere til at sikre deres hjem, og på den måde undgå vand i kælderen, det skriver TV 2 Lorry.

Ifølge undersøgelsen er en af årsagerne til, at danskerne ikke vælger at gøre noget forebyggende for vandskade, at vi mener at vores bolig i forvejen er godt nok sikret. 

Men det betyder ikke at du går fri - blot fordi du endnu ikke har haft en vandskade i dit hjem, betyder det ikke, at det ikke kan ske.

Områdechef i Teknik- og Miljøforvaltningen Mikkel Balskilde fortæller til TV 2 Lorry, at det der sker i forbindelse med et skybrud er, at kloakvandet stiger op gennem afløbet, når kloakkerne bliver for fyldte. 

Der er meget du selv kan gøre

Derfor er ét af de tiltag man kan gøre, at enten få sløjfet kloakafløbet i kælderen eller få installeret højvandslukkere

Derudover anbefaler han også at man kigger på tilstoppede afløb, riste og tagrender - da dette også er ting som kan forårsage vandskader.

Det er også vigtigt at huske at vandet også kan komme ind udefra, så Københavns Kommune opfordre til at man - hvis muligt, støber kanter omkring kældernedgange, da man så er hjulpet et godt stykke på vej.

Har uheldet været ude og du har fået vand i kælderen, så er det vigtigt at fokusere på at begrænse skaden så meget som muligt. Det gør man ved at lukke døre og vinduer, lægge noget tungt oven på gulvafløbet eller ved at bygge en midlertidig dæmning foran kældernedgangen - eksempelvis med sandsække.