Magnus Heunicke melder ud om nyt forbud: Træder i kraft efter årsskiftet

31/1/23 15:10

Mathias Busekist

Foto: Shutterstock
Regeringen arbejder for at begrænse brugen af PFAS-stoffer i Danmark.

PFAS, som er en samling af fluorstoffer, kendetegnes ved, at de stort set ikke nedbrydes i naturen.

Desuden regnes stofferne for hormonforstyrrende, ligesom de i høje koncentrationer kan medføre en øget risiko for kræft.

Stofferne har været brugt siden begyndelsen af 1950'erne i alt fra produkter som brandslukningsskum til fødevareemballage.

Regeringen arbejder dog for at begrænse brugen af PFAS-stoffer i Danmark.

Og første skridt bliver at indføre et nationalt forbud mod PFAS-stoffer i føromtalte brandslukningsskum, fortæller miljøminister Magnus Heunicke (S).

"Vi er i gang med et EU-forbud, hvilket vil være det største forbud af så mange tusindvis af stoffer på EU-plan, men det tager lang tid. Der er også lang indfasning," udtaler han ifølge Ekstra Bladet og tilføjer:

"I mellemtiden kan vi tage enkelte stoffer ud, og det næste skridt i Danmark er på øvelsesterræner og i forhold til brandslukningsøvelser. Vi laver et nationalt forbud i brandslukningsskum," siger Heunicke.

Ministeren afslører herefter, at forbuddet træder i kraft efter årsskiftet, altså i 2024.

SVM-regeringen arbejder desuden for et forbud mod PFAS generelt på EU-plan. Men på det nationale plan bliver tekstilområdet det næste område, som man vil se på.

PFAS bruges blandt andet til at imprægnere regntøj for at gøre det vandafvisende.

Men kemikalierne er samtidig skadelige, idet de ophober sig i blod, organer samt miljø.

Hver femte ramt

I hver femte kommune er der en eller flere drikkevandsboringer, hvor koncentrationen af det sundhedsskadelige stof PFAS er over grænseværdien.

Vandet må ikke ledes ud til forbrugerne, når grænseværdien er overskredet. Det skal nemlig enten fortyndes eller renses.

Derudover har Naturstyrelsen foretaget 67 stikprøver af græs nær landets kyster og målt for høje værdier af de svært nedbrydelige PFAS-stoffer på 60 af lokationerne.

Det samme gælder 9 ud af i alt 47 prøver af overfladevand.