Minister: Nu skal det være ulovligt

21/9/20 07:00

Christian Granhøj Skouboe

Foto: Steen Brogaard
Nu vil transportminister Benny Engelbrecht (S) gøre det lovpligtigt at bruge hjelm.

Det kan meget nemt blive fremtiden, at du skal huske at tage en hjelm på, inden du kører nogen steder på et elektrisk løbehjul. Transportminister Benny Engelbrecht har bedt Færdselsstyrelsen om at sende en ændring i bekendtgørelserne om små motoriserede køretøjer i offentlig høring. Det fortæller ministeriet mandag i en pressemeddelelse. 

Det er brugerne af elektrisk løbehjul, der fremover skal bruge hjelm. Det samme vil komme til at gælde for danskere, der bruger andre såkaldte "selvbalancerende køretøjer" og motoriserede skateboards. Den foreslåede hjelmpligt vil også gælde for udlejningsløbehjul, og transportministeren imødeser nu en debat på baggrund af høringen.

"Der er desværre fortsat alt for mange, der kommer galt af sted på elektrisk løbehjul. Derfor ser jeg gerne, at det fremover skal være lovpligtigt at bære hjelm i forbindelse med kørslen. Jeg glæder mig til en åben debat om forslaget til de nye regler og måske også andre idéer til, hvordan vi får vendt udviklingen," fortæller transportminister Benny Engelbrecht.

Meget stor risiko

Ministerens krav kommer i kølvandet på evalueringen af forsøgsordningerne, der blandt andet viser en tendens til, at der er syv gange så stor risiko for at blive involveret i en ulykke med løbehjul end med cykel.

"Der er efterhånden mange udlejningsløbehjul i trafikbilledet, og desværre ser vi, at de ofte bliver brugt til transport i nattelivet, hvor der også ofte er alkohol involveret," forklarer ministeren, inden han fortsætter: "Et hjelmkrav vil i den forbindelse forhåbentlig medvirke til, at der kommer ekstra fokus på sikkerheden." 

Hjelmkravet foreslås at omfatte førere af elektriske løbehjul, selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards. Transportministeren træffer beslutning om ikrafttrædelse og den endelige udformning af reglerne på baggrund af de indkomne høringssvar.