Næsten hver tredje overtræder reglerne: Nu har regeringen fået nok

21/12/20 11:13

Christian Granhøj Skouboe

Foto: Shutterstock
Regeringen strammer nu grebet. Det sker ved hjælp af mere kontrol, oplyses det.

Cirka hver tredje danske svinebonde eller kvægavler, som Fødevarestyrelsen kontrollerede sidste år, har overtrådt reglerne for dyrevelfærd og modtaget indskærpelser.

Det fremgår af Fødevarestyrelsens årlige Dyrevelfærdsrapport, som netop er udgivet.

Fødevareministeren vil derfor styrke kontrollen fra de normale ca. fem procent til ti procent for både svine- og kvægbesætninger. Det træder i kraft 1. august næste år.

"Der er ingen tvivl om, at dyrevelfærdsreglerne skal overholdes. Men jeg må samtidig gå ud fra, at de danske landmænd gør deres bedste ud fra de vilkår, de er underlagt,"  udtaler fødevareminister Rasmus Prehn (S) i en pressemeddelelse. 

"Derfor vil jeg starte en dialog med erhvervet om, hvad der går galt, samtidig med at vi vil søge at få overtrædelsesprocenten ned ved at hæve kontrollen– det greb har vi set virke før."

Mangler og forsømmelser

Landmænd, der overtræder reglerne, kan derudover se frem til to frem for ét opfølgende kontrolbesøg, som de selv skal betale for. Det koster typisk 4.500 kroner pr. besøg, men vil afhænge af overtrædelsens karakter samt besætningstype.

Af rapporten fremgår det, at de fleste sanktioner i 2019 er givet, fordi dyrene ikke er blevet behandlet forsvarligt og eksempelvis forsømt, hvis de er kommet til skade eller er syge.

Men der er også indskærpelser for mangelfulde optegnelser over dyrenes medicinforbrug eller manglende dokumentation for de lovpligtige dyrlægebesøg.

"Det er vigtigt, at det her område bliver løftet. Både af hensyn til dyrevelfærden, men også til erhvervet, der skal have de bedst mulige rammer for at opnå gode resultater. Det her er første skridt, og når rapporten kommer til næste år, vil jeg evaluere på udviklingen og vurdere, hvilke skruer der skal strammes eller eventuelt løsnes," siger fødevareminister Rasmus Prehn.