Nyt corona-varslingssystem introduceret

31/10/20 10:34

Nicolai Busekist

Foto: Shutterstock
På dagens pressemøde er et nyt corona-varslingssystem blevet introduceret af sundhedsminister Magnus Heunicke.

Ved dagens pressemøde er et nyt corona-varslingssystem blevet introduceret af sundhedsminister Magnus Heunicke.

Ved pressemødet har Magnus Heunicke fortalt, at årsagen til, at et nyt varslingssystem bliver introduceret, er for at skabe klarhed.

Systemet er udviklet med det formål at skabe en større gennemsigtighed om sundhedsfagligt grundlag. Ligeledes skal der være større forudsigelighed om tiltag.

Er lavet med hjælp fra eksperter

Magnus Heunicke fortalte ved pressemødet, at systemet er lavet med hjælp fra en række eksperter. Det omfatter blandt andet en række professorer med forskellige baggrunde. Det inkluderer både sundhedsfaglige, økonomer og virologer.

Det nye system kommer til at betyde, at der for Danmark fremadrettet vil være fem risikoniveauer. De fem niveauer er som følgende:

  • Risikoniveau 1: Lav og lokal smitte med mulighed for opblussen.

  • Risikoniveau 2: Lokale og regionale udbrud af smitte, der kan brede sig.

  • Risikoniveau 3: Udbredt samfundssmitte med potentiale for hurtig acceleration i smittetal.

  • Risikoniveau 4: Udbredt samfundssmitte og begyndende pres på kapacitet på sygehusene.

  • Risikoniveau 5: Udbredt samfundssmitte og risiko for at behandlingskapaciteten på sygehusene overstiges.

Magnus Heunicke fortæller, at det nye system kan bruges til at skærme yderligere af. Det kan eksempelvis være relevant i forbindelse med at sørge for øget brug af mundbind.

Desuden er det ikke kun en række eksperter, der er blevet inddraget i udviklingen af systemet. Det er også blevet drøftet med folketingets partier og arbejdsmarkedet parter.

Ugentlig risikovurdering

En gang om ugen vil der blive foretaget en vurdering af risikoniveauet hele landet. Ligeledes vil der også blive foretaget en ugentlig risikovurdering for de fem regioner. 

Risikoniveauet i Danmark vil blive vurdere på den førnævnte skala, der består af fem niveauer. Per 31. oktober er vi på risikoniveau tre i Danmark, ifølge Sundhedsstyrelsen