Opfordrer danskerne: Én ting bør vi alle indtage

21/12/20 12:30

Christian Granhøj Skouboe

Foto: Shutterstock
Nu toner Fødevarestyrelsen rent flag og kommer med en ny anbefaling, der skal fremtidssikre folkesundheden.

Fødevarestyrelsen anbefaler nu, at alle voksne og børn fra 4 år tager et tilskud af D-vitamin i vinterhalvåret fra oktober til april. Desuden anbefaler Fødevarestyrelsen og Sundhedsstyrelsen, at forældre giver D-vitamin til deres små børn hele året, indtil barnet fylder 4 år, og ikke kun til 2 år som hidtil.

De nye D-vitamin-anbefalinger kommer i forlængelse af en undersøgelse foretaget af Kræftens Bekæmpelse i 2018, der viser, at knap hver 5. dansker,  der ikke tager vitamintilskud, har D-vitaminmangel om foråret.

I forbindelse med undersøgelsen blev der taget blodprøver hos 3092 personer fra 2 til 69 år fra forskellige egne af landet.

Prøverne viste, at der var D-vitamin-mangel hos mange af de undersøgte personer om foråret, hvor man typisk har den laveste D-vitamin-status efter en vinter, hvor solen ikke bidrager til D-vitamin.

En rådgivende arbejdsgruppe med deltagelse af Kræftens Bekæmpelse samt eksperter og forskere fra førende danske universiteter og hospitaler konkluderede, at der er brug for at rette op på befolkningens vitamin D-status.

Arbejdsgruppen vurderede, at danskernes indtag af D-vitamin bør øges med 5-7,5 μg (mikrogram) pr. dag, samt at obligatorisk berigelse er den bedst egnede metode til at eliminere D-vitaminmangel med det sigte at opnå en forbedret knoglesundhed for gruppen med D-vitaminmangel.

Fødevarestyrelsen har endnu ikke har taget stilling til obligatorisk berigelse, men vil gå i dialog med relevante interessenter bl.a. sundhedsorganisationerne og lægeforeningen om hvordan vitamin D-manglen bedst afhjælpes. 

 

Sådan skal du indtage d-vitamin: 

Ny anbefaling til voksne og børn fra 4 år:

Fødevarestyrelsen anbefaler, at alle voksne og børn fra 4 år tager et kosttilskud med 5-10 μg vitamin D i vinterhalvåret (fra oktober til april).

Ny anbefaling til spæd- og småbørn under 4 år:  

Det anbefales at give spæd- og småbørn et D-vitamintilskud på 10 µg dagligt hele året, fra 2 uger og indtil 4 år. Hvis forældrene ønsker at give barnet en børnevitaminpille skal barnet ikke samtidig have D-vitamin tilskud.

Anbefalinger til særlige befolkningsgrupper

10 µg D-vitamin dagligt hele året anbefales til:

  • Gravide
  • Børn og voksne med mørk hud
  • Børn og voksne som bærer en tildækkende påklædning om sommeren
  • Personer, som ikke kommer udendørs til daglig, eller som undgår sollys


20 µg D-vitamin dagligt kombineret med 800-1000 mg calcium hele året anbefales til:

  • Personer over 70 år
  • Personer i plejebolig og hjemmepleje, uanset alder

Mangel på D-vitamin kan svække knogler og muskler.

Vitaminet er særdeles vigtigt for at kroppen kan optage kalcium i tarmene. Hvis man har mangel på D-vitamin kan det føre til nedsat optagelse af kalcium, som hos børn i værste fald kan resultere i engelsk syge, såkaldt rachitis. Hos voksne kan mangel på D-vitamin give bløde knogler - det man lægefagligt kalder for osteomalaci. D-vitamin-mangel øger også risikoen for knogleskørhed i alderdommen. Foruden effekter på menneskets skelet har D-vitamin også betydning for vores muskulatur, hvor mangeltilstande fører til nedsat muskelstyrke, oplyses det.