Sådan undgår prins Joachim at betale skat

06/10/20 17:55

Nicolai Busekist

Foto: Shutterstock
Prins Joachim slipper for at betale skat - både i Danmark og Frankrig.

Da Prins Joachim flyttede til Paris, for at læse militære studier på École Militaire, tog han de 303.923 kr. med, som han får udbetalt af den danske stat i årpenge, skriver Ekstra Bladet.

At han medbringer pengene resulterer dog i et skattemæssigt spørgsmål. Han er nemlig fritaget for indkomstskat i Danmark, men hvad med i Frankrig?

Som udgangspunkt rækker skattefritagelsen ikke ud over kongerigets grænser, hvorfor det reelt kunne have forårsaget et betydeligt indhug i privatøkonomi, hvis det franske skattemyndigheder skulle have del i pengene.

Han undgår dog at betale skat. Det er heldigt, da han ellers ville være blevet beskattet med 45 %, som følge af hans økonomiske situation.

Status som diplomat

Årsagen til, at prins Joachim undgår at betale skat er, at han i forbindelse med sin uddannelse på École Militaire og senere som forsvarsattaché i Frankrig har fået diplomatstatus via Udenrigsministeriet. 

Dette har ministeriet bekræftet over for Ekstra Bladet.

Det er almindelig praksis, at en udstationeret forsvarsattaché får diplomatstatus. Der findes dog ikke tidligere eksempler på, at en dansk soldat på École Militaire har fået det.

Det viser en aktindsigt, som Ekstra Bladet har fået hos Udenrigsministeret.

Frederik Harhoff, der er professor emeritus ved Syddansk Universitet, fortæller dog til Ekstra Bladet, at Danmark og Frankrig følger den normael folkeretlige praksis ved at tildele den danske pris diplomatstuderende som studerende.