Statsborgerskab skal uddeles automatisk: 60.000 danskere siger ja

15/7/20 10:45

Christian Granhøj Skouboe

Foto: Shutterstock
Indfødsretsloven skal ændres, så herboende udlændige automatisk får statsborgerskab, når de har boet ti år i Danmark, hvis det står til en stor gruppe danske borgere.

På siden Borgerforslag.dk har helt almindelige danskere mulighed for at gøre deres stemme hørt. Enten ved at rejse deres eget forslag eller støtte et af dem, som andre borgere har stillet. 

Målet er, at ens forslag når 50.000 støtter på mindre end 180 dage. Sker det, så skal partierne på Christiansborg tage stilling til, hvem af dem der skal fremsætte det som et beslutningsforslag i Folketinget. Nu har endnu et forslag krydset den magiske grænse, så politikerne rent faktisk skal tage stilling til det. I denne omgang er det et af de mere hedt debatterede emner. Her vil en gruppe danske borgere gøre statsborgerskab i Danmark automatisk, når man har boet her til lands i ti år. 

Disse folk skal have statsborgerskab

En gruppe borgere har fået medvind i, at indfødsretsloven skal ændres på to afgørende punkter. 

1. Alle der har haft lovligt ophold (midlertidig eller permanent opholdstilladelse) i Danmark i sammenhængende ti år, kan få et dansk statsborgerskab (i gave) enten ved at afgive erklæring herom eller ved lov. Dette gøres muligt af grundlovens paragraf 44. 

2. Man bibeholder eller forbedrer de eksisterende muligheder for at søge om statsborgerskab inden de 10 år.

Forslaget kommer ikke til at gælde alle. Borgere, som er dømt efter straffelovens kapitel 12 og 13, er ikke omfattet af forslaget. Det er disse to kapitler, der omhandler landsforræderi og terrorisme.

Baggrunden for forslaget - som 56.776 i skrivende stund støtter - er, at man mener Danmark har meget stramme regler, når det kommer til uddelling af statsborgerskab:

"Det er helt ligegyldigt, om man er kommet hertil på et arbejdsrelateret visum, fordi man har fået et job i Danmark, om man er gift og har børn med en dansk statsborger, eller om man er flygtet fra krig. Det er de samme skrappe krav, man skal leve op til. For alle flygtninge gives opholdstilladelse som udgangspunkt midlertidigt, for at fastholde en forventning om ikke at kunne blive i landet. Det gælder også mennesker, der ikke har noget andet statsborgerskab."