Stress på arbejdspladsen: Tallene er chokerende

Af: Kasper Rud

|

10/07/2024

Nyheder
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Er du stresset på jobbet? Så er du ikke alene.

Lige nu læser andre også

En gang kunne man ikke skænke tanken at erkende, at man havde fået stress af at gå på arbejde. Det er dog blevet mere accepteret, på grund af forskellige faktorer, at føle sig stresset på jobbet.

Der kan være mange måder at håndtere stressen på. Det kræver dog, at man har nogle at snakke med omkring det, og at det bliver anerkendt og ikke tilintetgjort.

Selvom stress ikke på samme måde er et tabu at snakke om, som det var en gang. Så opleves der stadig rundt omkring, at det kan være et problem at ytre sig omkring.

Det viser en ny undersøgelse, som HK har fået lavet hos Epinion.  

Tallene for en den nye undersøgelse viser, at 53% oplever, at det er acceptablet at tale om stress og arbejdspress på arbejdspladsen. Dog føler kun 35%, at deres nærmeste leder har kompetencerne til at håndtere stressen blandt medarbejderne.

Tallene viser, at det kun er 3 ud af 10, der kan svare ja til, at deres arbejdsplads har en stresspolitik.

Undersøgelsens tal viser, at 34% svarer i ”mindre grad” eller ”slet ikke”, når der bliver spurgt indtil, om der bliver gjort noget for at forebygge stress på arbejdspladsen.

Samtidig svarer 30% af dem, der har angivet, at de har været ramt af stress eller har følt sig stresset, at de er uenige eller helt uenige i, at deres leder ændrede tilstrækkeligt på de arbejdsforhold, der førte til stressen. 

"Stress og arbejdspres må aldrig være tabu eller blive gemt væk, så det er positivt, at de fleste svarer, at de oplever det som acceptabelt at tale om stress på jobbet. Problemet er, at det samtidig kun er 35%, der er enige i, at deres leder har kompetencerne og redskaberne til at håndtere stress blandt medarbejderne. Det hjælper ikke, at vi kan tale om det, hvis ingen reelt kan tage hånd om de problemer, vi taler om", siger Mads Samsing, næstformand i HK.

Epinion-undersøgelse nøgletal: 

  • Kun 35% er enige i udsagnet ”Min nærmeste leder har kompetencerne og redskaberne til at håndtere stress blandt medarbejderne” 

  • 53% svarer, at det i ”meget høj grad” eller i ”høj grad” er acceptabelt at snakke om stress og arbejdspres på sin arbejdsplads. Kun 1% svarer ”slet ikke” 

  • 34% svarer i ”mindre grad” eller ”slet ikke” på spørgsmålet om, om der bliver gjort nok for at forebygge stress på arbejdspladsen. 

  • Kun 3 ud af 10 svarer ja til, at der er en stresspolitik på deres arbejdsplads (De seneste tal fra Arbejdstilsynet fra 2017 viser, at 45% af virksomhederne har en stresspolitik)  

  • 30% af dem, der har været ramt af stress eller følt sig stressede, er enten uenige eller helt uenige i, at deres leder ændrede tilstrækkeligt på de arbejdsforhold, der førte til stressen.  

  • 40% af dem, der har været sygemeldt med stress, svarer nej til, at de havde mulighed for at vende tilbage på nedsat tid. 

Epinionundersøgelsen er foretaget for HK og udarbejdet på baggrund 1.240 interviews i perioden 7.-12.maj 2024 med danskere på 18 år og derover, som er i beskæftigelse.  

Anbefalet til dig