Vil forbyde rygning i eget hjem

18/03/2021

Sarah Steenfeldt

Foto: Shutterstock
Forslaget skal forhindre at cigaretterne tændes indendørs.

Mest læste i dag

Engang måtte man tænde sig en cigaret alle steder - i bussen, på flyet og indendørs på arbejdspladsen, restauranter og cafeer. Det er dog efterhånden ved at være en svunden tid, og i de senere år er det blevet kutyme at man ryger udendørs. I fremtiden vil det sikkert kun blive færre steder, at man kan tænde sig en cigaret.

Hvis det står til Fyns Almennyttige Boligforening - FAB, så skal det i fremtiden også være sådan, at det ikke er tilladt at ryge i sit eget hjem. Det skriver TV2 Fyn.

Hvis man ser et godt stykke ud i fremtiden, så lyder planen fra By- og Kulturforvaltningen på, at Odense skal være røgfri i 2030. Derfor mener boligforeningen også, at forslaget om, at nybyggede almene boliger skal være røgfrie, vil understøtte dette ønske.

Vil fremme sundheden

By- og Kulturforvaltningen har derfor også indstillet til, at byrådet godkender forslaget.

I forslaget skriver FAB at det vil styrke beboernes fysiske sundhed - det er nemlig målet, at få beboerne til at kvitte cigaretterne helt, når de ikke længere må tænde dem indendøre i eget hjem.

Hvis forslaget bliver godkendt af byrådet, så vil det fremadrettet blive et lejevilkår i de pågældende boligere og vil håndhæves gennem lejekontrakten.

By- og Kulturforvaltningen fortæller dog, at det er tvivlsomt hvor vidtgënde håndhævningsmulighederne er, i forhold til eksempelvis opsigelse af lejekontrakten, hvis der ryges indenfor i boligen. Der er nemlig ingen allerede eksisterende praksis på dette område.

I første omgang har FAB fokus på, at ønsket om røgfrie boliger vil omhandle afdelinger i Gartnerbyen og på Dalstrøget. På sigt vil det dog gælde alle nybyggede boliger i almene boligafdelinger.