Har du problemer med hørelsen?

Høreproblemer og nedsat hørelse kan betyde, at du har brug for at høreapparat. Hvis du ofte oplever daglige problemer med hørelsen, skal du have foretaget et høretest.
Du kan få en høretest hos en af de mange udbydere som beskæftiger sig med undersøgelser af hørelsen, undersøge dit høretab og informere dig om dine muligheder for behandling.

Bestil en høretest

Hvis du oplever problemer med din hørelse, skal du kontakte en udbyder som tilbyder høretests. Du behøver ikke opsøge din praktiserende læge først, men kan bestille tid til en høreundersøgelse hos en ørelæge, eller en af de mange professionelle hørecentre med uddannede audiologer som kører ud til dig i dit hjem og foretager høretesten.

Hvordan foregår en høretest

For at teste en persons hørelse laver man en høreprøve. Som regel benytter man en kombination af teknologisk udstyr og en traditionel stemmegaffel ved sådanne høretests. En stemmegaffel er et instrument fremstillet i metal, som kan angive en tone, når man slår det an. Høretests hvor der benyttes en stemmegaffel kaldes Rinnes test.

Under denne tests slås der på stemmegaflen, og den holdes tæt ind til øret, uden at den berører hverken hoved eller øre
Dette tester hvorvidt lydbølger er i stand til at trænge ind i øret, og passere gennem mellemøret for derefter at nå indtil sneglen, chochlea, via luftvejen, som normal hørelse.

Dernæst slås der igen på stemmegaflen, men der holdes nu mod hovedbunden bag øret. Denne test muliggør at lyden kan brede sig igennem knoglerne og ikke igennem det ydre øre eller mellemøret. Samtidig testes cochleas evne til at registrere lyden via knoglevejene.

Ved brug af Rinnes test kombinerer man en teknologisk test af lydopfattelsen ved forskellige lyd- og bølgefrekvenser, som kan a afgøre hvorvidt der er tale om et høreproblem forårsaget af nedsættelse af evnen til at høre og hvad årsagen til den kan være.

Hvor udbredt er nedsat hørelse?

Imellem 20-30 personer ud af 1.000 kontakter en læge hver år grundet nedsat hørelse. De fleste har dog kun problemer med hørelsen pga. ørevoks eller forhold i mellemørerne i forbindelse med sygdom.

Risikoen for høreproblemer stiger i takt med alderen

  • Ca. 1% af personer under 18 år har hørenedsættelse
  • Ca. 25% af personer mellem 50-64 år har hørenedsættelse
  • Ca. 33 % af personer mellem 65-74 år har hørenedsættelse
  • Ca. 50 % af personer over 75 år har hørenedsættelsen

Mænd har generelt dårligere hørelse end kvinder

  • Ca. 18 % af kvinder mellem 50-64 år har hørenedsættelse
  • Ca. 30 % af mænd mellem 50 og 64 år har hørenedsættelse