Nyt studie: Disse danskere har højere risiko for at blive indlagt med corona

15/12/2020

Christian Granhøj Skouboe

Foto: Shutterstock
Et nyt dansk studie viser, at en gruppe danskere har en højere risiko for at komme på hospitalet, hvis de bliver smittet.

Mest læste i dag

Har man gigt, er risikoen for at blive så syg med COVID-19, at man får brug for at komme på hospitalet, markant forøget. Det viser resultaterne af et helt nyt, stort dansk studie.

En forskergruppe fra Reumatologisk Afdeling ved Aalborg Universitetshospital har i samarbejde med kolleger fra Reumatologisk Afdeling på Rigshospitalet set på risikoen for at blive indlagt med COVID-19 blandt patienter med leddegigt, bindevævssygdomme og vaskulitis.

Det fortæller Aalborg Universitet i en pressemeddelelse. 

I studiet har forskerne sammenholdt data fra 58.000 patienter med inflammatorisk gigtsygdom med data fra 4,5 millioner personer fra generelbefolkningen.

"Risikoen er markant forøget, hvis man har nogle af disse sygdomme, og vores studie viser, at patienter som lider af inflammatoriske gigtsygdomme, må kategoriseres som nogle, der er i risiko for at få et alvorligt forløb af COVID-19," fortæller leder af studiet, professor Lene Dreyer.

Bør stå forrest i køen

Ifølge professoren har man ikke tidligere betragtet gigtpatienter som nogle, der var i særlig risiko for at blive alvorligt syge af COVID-19, men den antagelse maner studiet altså til jorden.

Overordnet set havde gigtpatienterne en 46 % øget risiko for at blive indlagt med COVID-19. For leddegigtpatienter (29.440 patienter), patienter med bindevævssygdom (6.677 patienter) og patienter med vaskulitis (4.072 patienter) var risikoen hhv. 72, 38 og 82 % forøget. Forskerne har taget højde for betydningen af alder, køn og eventuelle andre sygdomme som lunge-, hjertekar- og kræftsygdomme. 

"Studiet viser, at inflammatoriske gigtpatienter udgør en risikogruppe for COVID-19 indlæggelse, også når vi ser bort fra, at denne gruppe af patienter ofte lider af andre sygdomme, som også er vist at være risikofaktorer for et alvorligt COVID-19 forløb. Det bør derfor nøje overvejes, om ikke denne patientgruppe kandiderer til at være blandt nogle af de første til at modtage vaccinen," siger Lene Dreyer, der desuden er formand for Gigtforeningens Forskningsråd.

Blandt patienter med inflammatoriske gigtsygdomme viser undersøgelsen, at det kun er gruppen med rygsøjlegigt og psoriasisgigt, som ikke er i øget risiko for indlæggelse med COVID-19.

Hyppigere indlæggelse og alvorligere sygeforløb

Undersøgelsen bygger på data fra perioden marts til midten af august 2020, hvor epidemien var mindre udbredt i Danmark. Selvom datagrundlaget er mindre, er der noget, der tyder på, at gigtpatienter også risikerer et alvorligere sygdomsforløb, når først de er indlagt:

"Vi kan se, at indlagte med COVID-19, som også har leddegigt, havde tegn til en øget risiko for at få et alvorligt COVID-19 forløb i form af indlæggelse på en intensivafdeling, et stort iltbehov eller død som følge af COVID-19. Det er dog vigtigt at understrege, at denne del af undersøgelsen beror på et meget lille talmateriale og derfor er forbundet med statistisk usikkerhed," siger Lene Dreyer.

Forskergruppen har også undersøgt, om der var forskel i indlæggelsesrisikoen hos leddegigtpatienter behandlet med TNF-hæmmere, hydroxyklorokin og binyrebarkhormon og de, der ikke var behandlet med disse lægemidler. Her er et vigtigt budskab, at der ikke var hverken øget eller lavere risiko hos dem, der var i behandling med enten en TNF-hæmmer, hydroxyklorokin eller binyrebarkhormon.

Studiet er gennemført i samarbejde med post.doc. René Cordtz samt post.doc. Jesper Lindhardsen fra Reumatologisk Afdeling på Rigshospitalet.

 

Anbefalet til dig