5G og de mange myter

Af: Kasper

|

09/03/2020

Der er ingen tvivl, 5G er på vej ind i Danmark og de første mange master, er allerede monteret så et testnetværk kan være klar om ganske kort tid.

Mest læste i dag

Sponsoreret indhold

Hver gang der introduceres ny netværksteknologi, opstår debatten på ny ”Er det skadeligt eller ej”.

Sidst var det 4G, der skabte voldsom debat og 5G har bestemt heller ikke været foruden.

Herunder vi vi se lidt nærmere på en  af de mest debatterede myter omkring 5G

5G dræber bierne

En indisk forsker har som vi andre observeret et fald i insektbestanden og han undrede sig over, det også var tilfældet udenfor tætbefolkede områder.

Derfor søsatte han et projekt, der skulle forsøge at klarlægge og mobilsignalerne påvirker bierne.

Der blev etableret kontrolgruppe og forsøgsgruppe, hvor bierne i forsøgsgruppen blev udsat for mobilstråling.

Bierne døde ikke

Der skete en adfærdsændring i den bikube, som blev udsat for bestråling, ingen tvivl om det. Han bierne begyndte at udsende en særlig lyd, som de anvender når der bl.a. er fare og de begyndte at holde sig væk fra bikuben.

Men de døde altså ikke og det er også vigtigt at bemærke, at der ikke er ret mange bier som taler i mobiltelefon, hvorfor strålingen må anses for at være mange gange højere end det de normalt bliver udsat for.

Et andet forskningsprojekt har undersøgt, hvad der sker fysisk inde i bierne, når de udsættes for kraftig mobilstråling.
Her kunne man observere en ændring i metabolismen, men en blev forholdsvist hurtigt normaliseret, hvilket harmonerer fint med ekstra stress ved opfattelsen af de andre biers faresignaler.

Meget kraftig mobilstråling kan give kræft

I et meget omfattende projekt over 10 år, er der forsket intenst i kræft og mobilstråling.

Her er det påvist, at meget kraftig kontinuerlig mobilbestråling kan give rotter kræft i hjerne og hjerte.

Under forsøget blev rotter udsat for voldsom kraftig mobilstråling langt over det vi som mennesker kan blive udsat for og det eneste formål var, at klarlægge om det overhovedet er muligt at få kræft af bestrålingen og det er nu afgjort – det er muligt, men der skal enorme mænger til.

Under forsøget blev det dog også observeret en positiv påvirkning, da rotterne ikke fik en særlig nyresygdom, som de ellers nærmest altid får, når de bliver gamle.
De rotter der ikke fik kræft levede derfor længere end de normalt ville have gjort.

Normal bestråling giver ikke kræft

Mennesker og rotter er jo ikke det samme og en normal dosis mobilbestråling gennem længere tid har ikke vist sig, at have indflydelse på kræft i mennesker.

Et studie over mange år har fulgt mennesker i flere lange og forsøgt, at finde en sammenhæng mellem mobilbestråling og kræft, men intet kunne påvises.

Misforståelsen omkring 5G mikrobølge

En af de helt store misforståelser opstår når begreberne non-ionizin og ionizin mikrobølger blandet sammen.
Folk har det med ikke at skelne mellem de to typer mikrobølger, men der er enorm forskel.

De ioniserede bølger anvendes i f.eks. en mikroovn og kan skade menneskers væv og DNA, ingen tvivl om det, men 5G mikrobølgerne er af en anden type, nemlig ikke ioniserede og de kan ikke skade DNA og væv uden brug af voldsomme doser lang langt over hvad vi udsættes for, selv hvis du bor lige under en mobilmast.

Følg eventuelt med i udviklingen inden for det danske 5G på hjemmesiden her

Anbefalet til dig