Hvilken søskende er den mest intelligente: Videnskaben har de hårde fakta

Foto: PeopleImages.com - Yuri A
Foto: PeopleImages.com - Yuri A
Kan lillesøster alligevel slå storebror? Her er videnskabens svar.

Mest læste i dag

Debattemaet omkring fødselsrækkefølgens indflydelse på intelligens og personlighedstræk i søskendeflokken har været genstand for videnskabelig nysgerrighed i årtier. Fra Alfred Adlers banebrydende arbejde i 1927 til nutidens avancerede analyser har spørgsmålet fortsat fascineret både forskere og almindelige familier.

En banebrydende undersøgelse fra University of Illinois, delt med El Cronista har imidlertid kastet nyt lys over dette komplekse emne og udfordret langvarige antagelser.

Forskerduoen bag studiet granskede data fra 377.000 studerende og kom til en overraskende konklusion:

Fødselsrækkefølgen synes ikke at have nogen væsentlig betydning for hverken IQ eller personlighedsudvikling.

Traditionelt har man tilskrevet førstefødte børn egenskaber såsom højere intelligens og større ansvarlighed, betragtet som følge af forældrenes koncentrerede opmærksomhed og forventninger.

Mellemsøskende har ofte fået rollen som familiefredsmæglere, mens de yngste er blevet set som mere forkælede, sjove og uafhængige.

Men ifølge forskerne bag det omfattende studie fra University of Illinois er de observerede forskelle i IQ mellem førstefødte børn og deres søskende så marginale, at de ikke har nogen betydning i praksis. Ifølge professor Rodica Damian, en af hovedforskerne bag undersøgelsen, er forskellen statistisk, men ikke relevant i den virkelige verden.

Dette fund stiller spørgsmålstegn ved tidligere forskning og de fortællinger, som mange familier har taget for givet. Det rejser også spørgsmålet om, hvorvidt forældrenes forventninger og den betydning, de tillægger fødselsrækkefølge, kan have påvirket tidligere studiers konklusioner.

Resultaterne fra University of Illinois tilbyder et friskt perspektiv på familiedynamikker og børneopdragelse. Ved at afvise en deterministisk tilgang til fødselsrækkefølgen opfordrer studiet i stedet til en anerkendelse af den enkeltes unikke potentiale uafhængigt af deres position i søskendeflokken.

Som følge af denne forskning kan forældre måske føle sig befriet fra stereotype forventninger baseret på fødselsrækkefølge og i stedet fokusere på at nære og støtte hvert barns individuelle udvikling og trivsel.

Anbefalet til dig