Corona-bekymring vokser: "Det bliver stort set umuligt"

16/6/20 06:30

Christian Granhøj Skouboe

Hos Kommunernes Landsforening er man bekymret for, at afstandskravet vil gøre opgaven meget vanskelig, når sommerferien er ovre. Foto: Shutterstock
"Hvis man fastholder de nuværende afstandskrav i folkeskolen, vil det være stort set umuligt for skolerne at vende tilbage til en normal skolehverdag efter sommerferien," Sådan er meldingen fra Kommunernes Landsforening, der ønsker en hurtig afklaring fra regeringen.

Hvis de nuværende sundhedsfaglige retningslinjer om afstand på en meter mellem eleverne i klasserne stadig er gældende til august, vil det for alle elever langt fra være muligt at vende tilbage til noget, der ligner en hverdag. Det fortæller Kommunernes Landsforening i en pressemeddelelse tirsdag. 

”Det allervigtigste hensyn er, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at gå i skole. Genåbningen af samfundet går hurtigt nu. Vi kan gå i fitnesscentre og til fysiske fritidsaktiviteter, køre i fyldte busser og holde fest til kl. 02 om natten. Derfor vil det give skuffede forventninger, hvis elever, forældre og medarbejdere møder ind til skoler efter sommerferien, som fortsat kun er delvist genåbnet. Men med de nuværende retningslinjer for afstand vil det være tilfældet,” siger Thomas Gyldal Petersen, formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg.

Risikerer fagligt efterslæb

Hvis de nuværende afstandskrav fastholdes, betyder det nemlig, at skolerne fortsat bliver nødt til at opdele klasserne. Mange skoler har lånt lokaler andre steder i kommunen – fx den lokale idrætshal eller kulturcenter – som nu genåbner og derfor ikke længere kan bruges. Andre kommuner har undervist udendørs i telte, men kan støde ind i problemer pga. efterårsvejret. Derfor risikerer kommunerne igen at stå med store udfordringer ift. mangel på lokaler og pædagogisk personale.

”Som det er i dag, kan vi ikke give eleverne det fulde antal timer. Vi kan heller ikke give dem undervisning i alle fag. Vi risikerer at komme til at stå med et stort fagligt efterslæb især hos de elever, der i forvejen er sårbare,” siger Thomas Gyldal Petersen

KL har været i dialog med regeringen om problematikken og mødt forståelse, men nu er der brug for afklaring, lyder det fra Thomas Gyldal Petersen:

”Landets skoler er i fuld gang med planlægningen af de kommende skoleår, så det er afgørende, at vi får fundet en forsvarlig løsning, som tager både sundhedsfaglige og pædagogiske hensyn. Og der er brug for hurtig afklaring – både for eleverne, forældres og medarbejdernes forventninger og forhåbningers skyld,” siger Thomas Gyldal Petersen.