Økolariet inviterer på to spændende vandreture

13/07/2018

Helge Rahbek

Vejle å slynger sig smukt gennem landskabet lige vest for den gamle herregård Haraldskær. Slyngningerne er resultatet af et naturgenopretningsprojekt i 1997, hvor åen blev ført tilbage i sit gamle snoede løb. I omkring 100 år løb åen på samme sted i en lige kanal, der blev anlagt midt i 1800-tallet for at forbedre dyrkningsmulighederne på engene.
Har du lyst til at komme ud i naturen – og ovenikøbet lære mere om den. Så bør du i næste uge snøre støvlerne, og tage på tur med Økolariets naturvejleder Finn Lillethorup.

Mest læste i dag

Haraldskær lige vest for Vejle er et godt sted, hvis man gerne vil opleve Vejle Ådal og det landskab og den natur, som kendetegner ådalen; åen, engene i dalbunden og ådalens skrænter med græsningsland og marker samt småskove på de stejleste partier og toppe. Hvis du har lyst til at komme med ud og opleve ådalen ved Haraldskær, så kan du tage med på en aftentur torsdag d. 26. juli kl. 19, hvor naturvejleder Finn Lillethorup inviterer på en tur med start fra Haraldskær avlsgård.

Naturen i ådalen er sammensat og varieret, der er mange naturtyper samlet langs åen - der er med andre ord en høj biodiversitet. Biodiversitet er et begreb, der beskriver, hvor varieret og sammensat naturen er - hvor mange levesteder og levemuligheder naturen byder på. På aftenturen vil Finn Lillethorup netop kigge lidt nærmere på biodiversiteten i ådalen. Hvordan går det med naturen i ådalen - hvordan udvikler den sig for tiden?

På turen kan man se eksempler på, hvordan der gennem de seneste årtier er blevet gennemført forskellige naturgenopretningsprojekter og naturpleje, som er med til at øge biodiversiteten i ådalen.

En længere tur

Er du frisk på en længere vandretur, så er der mulighed for at tage med på den 16 km lange tur ad Grejsdalstien fra Vejle til Jelling søndag d. 29. juli. Denne søndag inviterer naturvejleder Finn Lillethorup fra Økolariet til at tage med ud for at opleve turen og naturen i Grejsdalen. Turen starter søndag formiddag kl. 09.30 fra Grejsdalstiens begyndelse ved St. Grundet Skovvej lige bag Vejle Sygehus.

Grejsdalstien mellem Vejle og Jelling blev indviet i november 2017, så det er første sommer, man har mulighed for at følge ruten til fods gennem Grejsdalen. Grejsdalen er berømt for sin markante dal med Grejsåen, der slynger ind mod Vejle, hvor den slutter sig til Vejle Å umiddelbart inden udløbet i Vejle Fjord. På trods af at Grejsdalen er kendt vidt omkring for sin natur, så har det altid været lidt af en udfordring at komme til at opleve dalen og dens natur tæt på. Dalen er meget smal og åen, vejen og jernbanen fylder det meste af dalbunden, sammen med mange beboelseshuse og gamle industribygninger, der har nydt godt af vandkraften fra åen i tidligere tider.

Med den nye Grejsdalsti er der omsider mulighed for at færdes til fods tæt på naturen på hele strækningen fra Vejle til Jelling. Stiforløbet er en kombination af eksisterende småveje og stiforløb nær de to byer, samt nogle nyanlagte naturstier blandt andet langs Hørup Bæk. For naturelskere er specielt strækningen fra Grejs Skov og Højgård Skov ud mod Brandbjerg Sønderskov en stor oplevelse, med et stiforløb gennem et varieret og kuperet landskab langs med Hørup Bæk.

Vandreturen kommer til at foregå i et roligt tempo, og der bliver tid til en lille formiddagspause og en frokostpause undervejs, så det er vigtigt at have proviant med til turen. Stien er flere steder ret krævende rent fysisk med en del terræn og varierende underlag, der nogle steder kan være ret fugtig. Så turen kræver godt fodtøj og tøj til det aktuelle vejrlig samt at man er rimelig godt til bens.

Ved ankomsten til Jelling station er det op til deltagerne selv at sørge for hjemtransport. Det er selvfølgelig oplagt at tage toget tilbage til Vejle.

Begge vandreture er beskrevet her på Økolariets hjemmeside, hvor man kan finde flere oplysninger.

Anbefalet til dig