Varmestuer for hjemløse får længere åbningstider i den kolde tid

Af: Helge Rahbek

|

07/12/2018

I forlængelse af kommunens budgetforlig for 2019 er det igen muligt for hjemløse at få mad, bad og varme i Kirkens Korshærs varmestue om natten og om søndagen. Beskæftigelses- og Socialudvalget søger endvidere ekstra midler i 2018, så lukkedagene kan fjernes allerede fra 16. december i år og hen over julen.

Mest læste i dag

Det er Beskæftigelses- og Socialudvalgets medlemmer fra Socialdemokratiet, Venstre, Konservative og SF, som har besluttet at give hjemløse i Odense bedre forhold. På Kirkens Korshærs natvarmestue vil der fremover være åbent alle nætter, og Kirkens Korshærs dagvarmestue vil holde åbent alle ugens dage i vinterhalvåret.

Også andre frivillige sociale tilbud får i 2019 lidt bedre muligheder for at hjælpe mennesker, som har det svært. Reden, Paraplyen og Kirkens Korshærs byarbejde får i det nye år mindre ekstra beløb, der svarer til de beløb, de mistede i besparelserne i 2015.

Det er også koldt om søndagen

Hos Kirkens Korshær glæder man sig på brugernes vegne over, at Beskæftigelses- og Socialudvalgets har fundet nogle ekstra midler til byens mest udsatte.

”Vores brugere er rigtig glade for, at der igen er et sted om søndagen, hvor de kan få mad og bad og hvad de nu ellers skal have ordnet. Og vi glæder os over den politiske fokus, der er på de udsatte mennesker, som kommer hos os i Kirkens Korshær,” siger daglig leder af dag- og natvarmestuen, Heinz Wolf.

Bevillingen til dag- og natvarmestuen er en erkendelse af, at udsatte odenseaners problemer er vedvarende og ikke passer godt med almindelige åbne- og lukketider.

”Man holder ikke op med at være hjemløs, bare fordi det er søndag,” fastslår rådmand for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Brian Dybro (SF). Han fortsætter:

”Nu sikrer vi vores hjemløse mad, bad, varme og et fællesskab alle ugens dage og det er da det mindste, vi kan gøre for vores mest udsatte borgere - ikke mindst her i december, hvor vi andre sidder lunt inde ved stearinlysene og radiatorernes varme.”

Humanitære organisationer er relativt billige

Der er tale om relativt mindre driftstilskud, som Odense Kommune i 2019 giver til de private og humanitære organisationer for deres virke i kommunen. Organisationerne kan holde deres udgifter i et relativt lavt leje, da de i meget høj grad benytter frivillige, der gerne yder en indsats for andre i vanskeligheder.

Det er også karakteristisk for de humanitære organisationer, som Odense Kommune yder driftstilskud til, at de har arbejdet med socialt arbejde i mange år og derfor har gode kompetencer på deres respektive felter.

Odenses mest udsatte borgere kan anonymt komme på Kirkens Korshærs dagvarmestue. Her kan de få mad, varme og få en positiv social kontakt.

Kirkens Korshærs natvarmestue er et tilbud for udsatte personer, der har brug for et sted at være eller sove om natten.

Reden drives af KFUK’s Sociale Arbejde og er et dag- og nattilbud til prostituerede kvinder, hvoraf mange har et stofmisbrug.

KFUM’s Sociale Arbejde driver også Café Paraplyen, hvor alle uanset alder og status kan komme og være del af et socialt fællesskab og få et billigt måltid.

Kirkens Korshærs byarbejde er organisationens tredje tilbud i Odense. Det er et værestedstilbud for socialt udsatte borgere med misbrug og/eller psykiatriske udfordringer.

 

Anbefalet til dig