Tusindevis af danskere har fået nye skraldespande: Sådan skal du forholde dig

Af: Lucas Andreas

|

08/04/2024

Lokal
Genrefoto: Shutterstock.com
Genrefoto: Shutterstock.com
Borgerne skal vænne sig til et nyt sorteringssystem.

Mest læste i dag

Affaldssortering spiller en afgørende rolle for private husstande i bestræbelserne på at beskytte miljøet og fremme bæredygtighed. Ved at skille affaldstyper fra hinanden – som plast, papir, glas og organisk affald – faciliterer vi genanvendelsen og reducerer mængden af affald, der ender på deponier eller i forbrændingsanlæg.

Dette mindsker udledningen af drivhusgasser, sparer værdifulde ressourcer og støtter cirkulær økonomi, hvor materialer genbruges i højere grad. Korrekt affaldssortering kan altså markant bidrage til en sundere planet og en mere bæredygtig fremtid.

Viborg Kommunes borgere står overfor en markant forandring i deres daglige affaldshåndtering, idet en ny affaldsbeholder nu bliver en del af hjemmenes sorteringssystem.

Dette nye tiltag, der allerede er blevet implementeret i de fleste husstande, er en del af en større indsats for at gøre affaldshåndtering både mere miljøvenlig og effektiv.

Det skriver Viborg-folkeblad.

Ifølge Pia Vejling, kommunikationsansvarlig hos Revas, bliver den nye affaldsbeholder tømt hver tredje uge af skraldebiler, der kører på el eller biodiesel - en ændring der både indebærer miljømæssige fordele og en opdatering af tømningsplanerne.

Den nye beholder indeholder to rum designet til en mere detaljeret sortering af affaldet, hvilket afspejler en bredere bevægelse mod en mere bæredygtig tilgang til affaldshåndtering.

Det ene rum er dedikeret til plast og drikkekartoner, mens det andet rum er til metal og glas. Denne ændring betyder, at borgere nu skal håndtere deres affald forskelligt, særligt med hensyn til mælke- og drikkekartoner, som ikke længere anses for at være restaffald.

Desuden står borgere overfor flere ændringer i den nærmeste fremtid, herunder om mærkning af eksisterende affaldsbeholdere, som skal tilpasse sig de nye affaldssorteringsregler. Dette inkluderer en ny mærkning, der gør det muligt at skelne mellem forskellige typer affald som madaffald, restaffald, papir og pap.

For at understøtte overgangen og sikre, at alle er godt informerede, tilbyder Revas ressourcer som en opdateret hjemmeside og en app kaldet Affaldviborg, samt en "beskedservice", der minder borgerne om, hvornår deres affald bliver hentet.

Ydermere lanceres en informationskampagne med "Skraldebassen", en bemandet informationsvogn, der vil turnere rundt i Viborg og oplandet for at tilbyde personlig vejledning og svare på spørgsmål om den nye affaldssortering.

Disse tiltag er et led i en større strategi for at øge genanvendelsen og mindske miljøbelastningen fra affald, hvilket er et skridt på vejen mod et grønnere og mere bæredygtigt samfund i Viborg Kommune.

Anbefalet til dig