Aftale på plads: Nu bliver minksagen undersøgt til bunds

10/12/20 15:36

Nicolai Busekist

Foto: Shutterstock
Et politisk flertal er blevet enige om, at minkskandalen skal undersøges til bunds.

Torsdag eftermiddag er et politisk flertal opnået for en uvildig undersøgelse af minksagen. Det vil sige, at sagen, hvor regeringen gav en ordre om at aflive alle landets mink, uden at have den nødvendige lovhjemmel, nu skal undersøges.

"Vi er nået frem til enighed om, at der skal være en granskningskommission," fortæller Jens Rohde ifølge B.T. 

Der er blevet sat en tidsgrænse for undersøgelsen på ét år. Næste skridt er at forhandle om, hvad der konkret skal undersøges, og derfor hvordan kommissoriet skal udformes. 

"Nu får vi en uvildig undersøgelse, som kommer til at være helt tilbundsgående. Vi mangler svar på alt. Hele forløbet om, hvem der gav den ulovlige ordre, hvornår og på hvilket grundlag," fortæller Mai Mercado ifølge B.T. 

Der er tale om en ny undersøgelsesform, der på mange punkter minder om en kommissionsundersøgelse, men som derimod foregår på vegne af Folketinget. 

Det er også ensbetydende med, at der ikke skal afrapporteres til justitsministeren, men derimod til Folketinget. Det er en dommer, der skal lede arbejdet, og vidner har desuden pligt til at møde op og afgive forklaring. 

Aftaleteksten, der skal bane vejen for den nye undersøgelsesform, er blevet udformet af Jens Rohde (R), Mai Mercado (K) og Karsten Lauritzen (V). 

I flere uger har det været Radikale Venstre, der har haft muligheden for at afgøre, hvor grundig en undersøgelse af minksagen, der skulle igangsættes. Her skulle de vælge mellem en lettere advokatundersøgelse og en hårdere kommissionsundersøgelse. 

Der skal inden jul laves et kommissorium for granskningskommissionen, oplyser Jens Rohde. 

"Granskningskommissionen er et nyt instrument, som bygger på de samme principper om retssikkerhed for dem, der skal afhøres," siger han ifølge Ekstra Bladet, og følger op: 

"Den bygger på et princip om effektivitet. Det vil sige, at den arbejder hurtigere end den almindelige undersøgelseskommission."

Hvis det lykkes at færdige kommissoriet før jul, vil det være muligt for granskningskommissionen at aflevere sin konklusion i løbet af næste år.