Dansk virksomhed om coronatest-skandale: Myndighederne handler nepotistisk

12/12/20 08:31

Per Broch

Foto: Shutterstock
Det er lidt samme historie, som vi hørte i foråret. Her kunne den danske virksomhed Pentabase også hjælpe myndighederne med testkapacitet af PCR-tests, men også dengang lod det til, at regeringen havde andre planer.

"Jeg er desillusioneret. Jeg forstår ikke hvordan nepotisme og ideologi kan stå over Danskernes sundhed og liv." Sådan indleder virksomhedsejer Ulf Bech Christensen sit indlæg på Facebook, der mest af alt kan tolkes som en krads kritik af regeringens teststrategi.

Pentabase var allerede ude i foråret og spørge ind til, hvorfor danske virksomheder ikke blev inddraget i forøgelsen af den nationale testkapacitet. Efter opråbet, der fik national medieopmærksomhed, blev Ulf Bech Christensen kontaktet af Sundhedsministeren og herefter blev Pentabase inkluderet i den danske teststrategi.

Tilsyneladende har regeringen og myndighederne under cornavirussens anden bølge glemt, at de har en kapacitet i Danmark, som kan afhjælpe de mange testkøer. I hvert fald er Ulf Bech Christensen forarget over den manglende kommunikation fra myndighederne:

"Regeringen øger også PCR kapaciteten med 20.000 daglige kørsler i samarbejde med private leverandører. Flot. For knap en måned siden tilbød vi at øge Danmarks kapacitet med op til 50.000 daglige tests. Men trods det, er der ikke én myndighedsperson som har spurgt os om vi kan og vil hjælpe. Måske fordi vi er en dansk virksomhed, som betaler dansk skat? Eneste som er blevet spurgt, har hovedsæde i Luxemburg og er eksperter i at teste fødevarer, miljø, lægemiddel og kosmetiske produkter."

Slovakiske tilstande

I sit indlæg retter Pentabase-ejeren også en kritik mod regeringens kovending i forhold til brug af antigentest. Det er ikke længe siden, at brugen af denne type test blev forkastet, idet nøjagtigheden for testene var for ringe. Alligevel valgte man i Slokaviet at teste alle slovakkere over en weekend ved brug af en antigentest. Hvorvidt det reelt har hjulpet på smittetrykket er endnu uafklaret.

"For en måned siden, mens de endnu var ædru, sagde eksperterne mere eller mindre at man skulle holde sig fra Antigentest, nu bruger de den som redningskrans. Hvornår var det at vores sundhedsvæsen og strategier pludselig skulle til at se op til Slovakiet? Og hvordan er det nu lige det går dem efter deres fantastisk succesfulde antigen-test? Hvordan kan det være at smitten pludselig eksploderer her godt en måned efter de blev taget i brug i første omgang?" skriver Ulf Bech i sit indlæg på Facebook.

Forundres over myndighedernes ageren

For Ulf Bech Christensen er det uforståeligt, at ingen stiller spørgsmåltegn ved den håndtering af tests, som myndighederne ruller ud. Det handler ikke kun om valget af testtype, men også i forhold til, hvorfor myndighederne fravælger danske virksomheder med stor testkapacitet og herefter tilvælger udenlandske virksomheder. Ifølge Pentabase-ejeren handler det ikke om den kvalitet, som virksomheden leverer.

"Hvornår belyser nogen den kvalitet der er i de SSI’s tests versus den der findes ved Falck og PentaBase? Hvad har den tid der går dels til at få en prøve taget, men også til man får svaret med kvalitet at gøre? Hvorfor har danske myndigheder ikke henvendt sig til små danske virksomheder i efterspørgsel på hjælp?" skriver han i sit indlæg.

Til sidst leverer Ulf en bredside til politikerene og sundhedssystemet:

"Jeg har i den her krise fået et kig ind bag nogle af gardinerne i det danske sundhedsvæsen og det politiske liv. Det er ikke et kønt syn. Vi er nødt til at levere et alternativ, så man kan se at hvordan det også kan gøres. Så håber jeg det lykkedes vores politikere og sundhedspersonale at få løftet vores standarder op på Slovakisk niveau."

Hvorfor danske virksomheder, der kan afhjælpe danske test-problematikker ikke bliver inddraget i en eventuel løsning, kan kun regeringen og relevante sundhedsfaglige myndigheder svare på.