Danskerne er enige: Stop det!

18/3/22 06:30

Ida Hansson

Foto: Shutterstock
Der er stor enighed uanset politisk orientering.

I regeringens sundhedsudspil, der blev lanceret tirsdag den 15. marts, var et af de præsenterede forslag et stop for salg af tobaks- og nikotinprodukter til børn født i 2010 eller senere. Målet er, at de, der er børn i dag, aldrig skal begynde at ryge.

Vælgerne bakker op
Et flertal af vælgere bakker op om regeringens forslag. En ny repræsentativ rundspørge fra Epinion for Kræftens Bekæmpelse viser, at der blandt vælgere fra Socialdemokratiet, Venstre, SF, Radikale, Enhedslisten og Konservative er flertal for at stoppe salg af tobak til unge 2010+. I ingen af vælgergrupperne i analysen er mere end hver tredje imod forslaget. Det oplyser Kræftens Bekæmpelse i en pressemeddelelse.

"Det ser ud til, at vælgerne er modige og bakker regeringens forslag op. Det er ikke første gang vi ser, at vælgerne er villige til at gå langt, når det handler om at børn og unge ikke skal begynde at ryge. Det synes jeg, man skal lytte til på Christiansborg," siger Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Opbakningen er størst blandt SF-vælgere. Her bakker tre ud af fire op om fremtidigt stop af tobakssalg. I de øvrige partier er opbakningen mellem 65-69 pct. Kun blandt vælgerne i Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige er der ikke flertal. På tværs af partitilhørsforhold er opbakningen 64 pct.

Kan redde liv
Omkring hver femte af de 16-24-årige ryger hver dag eller lejlighedsvist. Rygning er den helt store dræber med 13.600 dødsfald på samvittigheden om året herhjemme.

- Der er ingen tvivl om, at det vil redde liv og sikre kommende generationer flere gode år uden sygdom, hvis regeringen kommer igennem med sit forslag om at udfase salg af tobak. Tallene viser, at politikerne ikke skal frygte at miste deres vælgere på den dagsorden. Ingen ønsker, at deres børn begynder at ryge, og mange ønsker flere tiltag, der forhindrer det, siger Jesper Fisker.

I undersøgelsen er der spurgt til, hvad svarpersonerne synes om stop for salg af tobak til unge 2010+. Det adskiller sig fra regeringens forslag, hvor udfasningen omfatter både tobaks- og nikotinprodukter.

Om undersøgelsen:
Epinionsmålingen er udført i perioden 10.-14. marts 2022. Målingen har 1.632 besvarelser og er repræsentativ på køn, alder, region og stemme ved sidste folketingsvalg.

Vi har ikke omtalt besvarelser med under 50 respondenter med, da resultaterne her er forbundet med høj usikkerhed. Derfor er de mindre partier ikke nævnt.

Den statistiske usikkerhed for de partier, der her er nævnt, er mellem 5,6 og 10,9 pct.