Det kan redde liv: Alligevel er der alt for mange, der ikke gør det

17/3/22 08:15

Ida Hansson

Foto: Nyheder24.dk
Selv om mange ved, at det redder liv, gør de det ikke.

Danske bilister løber en særdeles stor risiko, hvis de ikke bruger sikkerhedsselen. Det fremgår af en ny undersøgelse fra Vejdirektoratet, der viser, at knap hver tredje bilist, der døde ved en trafikulykke, ikke havde spændt sikkerhedsselen. Det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Rådet for Sikker Trafik har siden 2010 undersøgt brugen af sikkerhedsseler i trafikken ved at observere tusindvis af trafikanter, og den nyeste seletælling fra 2020 viser, at kun tre procent af bilister i personbiler undlader at bruge sikkerhedsselen.

Tallene viser også, at der er færre, der bruger sikkerhedssele, når de eksempelvis sidder på passagersædet, kører i en varebil eller i en taxa.

I Danmark må der som udgangspunkt ikke blive transporteret flere personer i en bil, end der er siddepladser med sikkerhedsseler til, og hvis alle bruger sikkerhedsselen, kan man undgå tab af mange liv hvert år.

Bevidst fravalg af sele

Vejdirektoratets ulykkestal viser, at yngre mænd i alderen 18 til 34 år udgør den absolut største gruppe af de dræbte bilister, der ikke fik spændt sikkerhedsselen. Gruppen af yngre mænd udgør hele 41 procent. Alle aldersgrupper er dog repræsenteret i statistikken, så der er god grund til at minde alle danskere om at huske sikkerhedsselen.

I de fleste nyere biler er der i dag en sensor, der bipper, hvis man har glemt at spænde sikkerhedsselen. Det betyder, at de få, der ikke bruger sele, faktisk aktivt skal vælge ikke at spænde selen.

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

I analysen af dødsulykker kan man desuden se, at hvis ulykken sker, så har en manglende sikkerhedssele stor betydning for, om bilisten overlever eller ej, for hvis man ikke er fastspændt, er risikoen for at blive kastet ud af bilen eller få alvorlige skader ganske enkelt markant større.

Vejdirektoratets undersøgelse viser også, at flere af bilisterne - uden sele - generelt udviser en mere risikobetonet adfærd i trafikken. I over halvdelen af ulykker med dræbte bilister, der ikke brugte sele, blev der kørt med for høj hastighed, før ulykken skete.

Fakta om dødsulykker i trafikken

Vejdirektoratets undersøgelse bygger på tal indsamlet i perioden fra 2017 til 2020.

Der var i alt 375 dræbte bilister i årene 2017 til 2020. Ud af de 375 var der 111, som ikke havde spændt sikkerhedsselen.

Mænd udgør den absolut største gruppe af bilister, som ikke benyttede en sikkerhedssele. I alt 99 ud af 111 dræbte bilister, der droppede selen, var mænd. Det svarer til 9 ud af 10. Derudover var 41 procent af de dræbte bilister, der ikke tog sele på, mænd i alderen fra 18 til 34 år.

I 61 procent af de dødsulykker, hvor den dræbte bilist kørte uden sele, medvirkede hastigheden enten til, at ulykken skete, eller at skaden blev meget alvorlig. Det samme gælder for 41 procent af de ulykker, hvor den dræbte bilist kørte med sele.

I 45 procent af dødsulykkerne, hvor bilisten ikke brugte sele, var chancebetonet kørsel medvirkende til, at ulykken skete. Det samme gælder for 26 procent af de ulykker, hvor bilisten kørte med sele.