Dyrene lider: Gik i deres eget møg i årevis

02/3/22 05:47

Ida Hansson

Foto: Annelene Petersen/Midtjyske Medier/Ritzau Scanpix
Sløv sagsbehandling og slappe sanktioner går ud over dyrene i mange dyreværnssager.

På trods af politiets særlige dyreværnsenheder oplever Dyrenes Beskyttelse desværre ofte lang sagsbehandlingstid på dyreværnssager. Konsekvensen er, at dyrene vanrøgtes i lange perioder, inden politiet griber ind. Foreningen påpeger problemerne efter en særlig langsommelig sag fra Sydøstjylland. Det oplyser Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse.

"Justitsministeren bør stramme op på behandlingstiden i dyreværnssagerne. Nogle steder prioriteres efterforskningen af dyreværnssager ikke højt nok, og som denne sag viser, tager det år at stykke en anklage sammen, alt imens dyrene stadig vanrøgtes", siger dyreværnschef i Dyrenes Beskyttelse Yvonne Johansen.

I den konkrete sag sejlede alt i en kvægbesætning i Sydøstjylland, og dyrene led under det. Dyrenes Beskyttelse meldte ejeren til politiet fem gange, men der gik alligevel tre og et halvt år, før der blev afsagt dom i sagen.

Foreningens lokale kredsformand konstaterede, at kvierne gik rundt i et pløre af afføring i nedslidte og uegnede stalde. Dyrene var så snavsede, at de formodentligt ikke havde ligget i et tørt og rent leje i længere perioder, hvilket medfører stress og dermed stærkt forringet velfærd. Samtidig viste kvierne tegn på underernæring, hvilket ikke var mærkeligt, da foderbordet var oversvømmet af gylle.

Langsom sagsbehandling kostede dyrt

Frem til september 2018 besøgte Dyrene Beskyttelse gården igen og anmeldte landmanden fire gange, uden at anklagemyndigheden sigtede ham.

I december 2018 fik Dyrenes Beskyttelse nok og klagede over Sydøstjyllands politis langsommelige sagsbehandling til Statsadvokaten. Et halvt år senere fik foreningen medhold i klagen. Det satte skub i sagen, men først i starten af 2021 blev der ved Retten i Kolding afsagt dom over landmanden. Han blev idømt en bøde på 30.000 kroner og en betinget frakendelse af retten til at holde husdyr. Landmanden erkendte sig skyldig i samtlige fem tiltalepunkter, som også gjaldt ''grovere uforsvarlig behandling'' af kviekalven, som blev aflivet under politiets besøg.

"Den manglende prioritering af sagen kommer til at koste dyrene dyrt. Vi fik desuden henvendelser om gården efter august 2018, men anmeldte dem ikke til politiet, da det ville have trukket sagen endnu mere i langdrag, fordi landmanden har ret til at få behandlet alle anmeldelser under ét", siger Yvonne Johansen.

Under hele det lange forløb har dyrene på gården tilsyneladende levet videre i deres eget møg. Og bøden og den betingede fik tilsyneladende ikke landmanden til at forbedre forholdene for sine dyr. Kort tid efter dommen fik Dyrenes Beskyttelse på ny en henvendelse om besætningen. Kredsformanden besøgte gården og så igen møgbeskidte kvier og kaos i staldene. Gårdejeren blev øjeblikkeligt anmeldt til politiet.