Efter sommerferien er det slut: Påvirker 9400 danske skolebørn

07/3/23 18:49

Mathias Busekist

Foto: Shutterstock
Efter sommerferien er det slut.

I Københavns Kommune er det slut med mælkeskæg og små kartoner med skruelåg på alle folkeskoler.

Københavns Kommune bekræfter således, at de efter sommerferien stopper støtten til, at der kan gives skolemælk på byens skoler.

Der er nemlig mange penge at spare på at droppe skolemælken.

"Fra skoleåret 23/24 er det ikke længere muligt at købe skolemælk på dit barns skole. Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i forbindelse med kommunens budget for 2023, at skolemælksordningerne på folkeskolerne i Københavns Kommune skal ophøre," skriver Københavns Kommune tirsdag klokken 13 i en besked til forældrene.

Det skriver B.T.

Kommunen kan nemlig spare 1,5 millioner kroner på at droppe skolemælk. Også selv om det er forældrene, der betaler for mælken.

I beskeden, der er sendt rundt til forældrene, er det derimod helt andre årsager, der nævnes.

"Afskaffelse af skolemælk sker for, at skolens tekniske personale skal bruge mindre tid på håndtering af skolemælksordningen," skriver Københavns Kommune og tilføjer, at det i stedet sker af klimamæssige hensyn.

Beslutningen vil medføre mindre affald samt at færre tunge køretøjer skal gennem byen.

Dermed indgår skolemælk ikke i kommunens strategi.

"Derudover passer afskaffelsen af skolemælk godt ind i Københavns Kommunes Mad- og Måltidsstrategi, som bl.a. har fokus på at reducere forbruget af animalske produkter for at nedbringe klimabelastningen ved et måltid," runder de af.

Ordningen blev rullet ud som et pilotprojekt i 1991 og har været permanent på landets skoler siden 1993.

Rundt omkring i de andre store byer har man dog valgt at holde fast i ordningen.

Derfor vil eleverne altså fortsat kunne få mælk i frokostpausen.