Finanstilsynet advarer danskerne: "Det er ulovligt"

25/7/22 06:19

Ida Hansson

Foto: Shutterstock
Nu kommer finanstilsynet med en advarsel til alle danskere.

Wash trading er kendetegnet ved, at samme investor både er køber og sælger i en handel, så der ikke sker et ejerskifte af det finansielle instrument.

For markedet og andre investorer vil det ligne en handel mellem uafhængige parter, og det sender urigtige signaler til markedet om købs- og salgsinteressen i en aktie, da det kan sikre kursen på et unormalt eller kunstigt niveau.

Wash trading er ulovligt, da det kan skade investorernes tillid til de finansielle markeder. Markedsmanipulation bliver i Danmark som udgangspunkt straffet med fængsel.

”Mange af de tilfælde, som vi ser i Finanstilsynet, sker uforvarende, fordi investorer ikke er opmærksomme på, at de handler med sig selv eller ikke ved, at det er ulovligt. Det vil vi gerne undgå med denne advarsel,” siger Karen Dortea Abelskov, vicedirektør i Finanstilsynet, i en pressemeddelelse.

De fleste, som begår wash trading, er dog godt klar over, hvorfor det sker. Det sker nemlig ofte, når investor ønsker at flytte aktier fra et depot til et andet depot.

Det kan både være mellem egne depoter eller fra eget depot, til en ægtefælles, samlevers eller barns depot eller til et depot tilhørende et selskab, som investoren ejer.

Det afgørende er, hvem der er beslutningstager for investeringen. Er det samme beslutningstager, anses det for wash trades. Det er derfor vigtigt at sikre sig, at den første handel er gennemført, før man lægger en ny ordre ind.

En investor blev i juni 2021 idømt 60 dages fængsel, heraf 30 dage ubetinget, for i ni tilfælde over en periode på en måned at have handlet mellem sit personlige depot og et depot tilhørende en virksomhed, som vedkommende var direktør i og ejer af.

Dermed havde den pågældende handlet med sig selv som modpart over børsen. Da markedet ikke kunne se, at personen var både køber og sælger i samme handel, gav eller antages handlerne at have givet, urigtige eller vildledende signaler om udbuddet af, efterspørgslen efter eller kursen på aktierne.

Oveni fængselsstraffen blev virksomheden idømt en bøde på 40.000 kr.