For første gang i 100 år: Dansk syn begejstrer

Foto: Dansk Ornitologisk Forening

Et helt særligt syn kan i disse dage ses i København

Det er en lille sensation.

Sådan beskriver Dansk Ornitologisk Forening det, at vandrefalken har gjort comeback i hovedstaden efter 100 år. Det er meget glædeligt og vidner om en positiv indstilling til naturen og rovfuglene de senere år, understreger foreningen i en pressemeddelelse. 

Det er første gang i over 100 år yngler et vandrefalkepar i hovedstadsområdet, nærmere bestemt i en redekasse på toppen af skorstenen på Vestforbrænding i Glostrup.

"Det er meget glædeligt, at vandrefalken nu yngler i københavnsområdet og så ovenikøbet på et sted, hvor rigtig mange kan få glæde af at følge yngleparret og deres unger," siger Knud Flensted, biolog i DOF BirdLife, der var med til at få opsat redekassen i efteråret 2020.

I toppen af skorstenen

I sensommeren 2020 holdt et vandrefalkepar til ved Vestforbrænding. Det fik en lokal ornitolog Steffen Brøgger-Jensen og DOF BirdLife til at tage kontakt til affaldsselskabet, der var med på at få opsat en redekasse i toppen af deres 150 meter høje skorsten.

Allerede i år har det gode samarbejde om redekassen båret frugt, da falkeparret hurtigt flyttede ind. To unger er snart flyvefærdige, og for få dage siden blev de begge ringmærket af ringmærker Søren Møller fra Statens Naturhistoriske Museum.

To unger er snart flyvefærdige fra den nyopsatte vandrefalkekasse i toppen af skorstenen på Vestforbrænding i Glostrup. Foto: Erling Reinholdt Bojsen, Vestforbrænding.

Vestforbrænding har tidligere opsat redekasser til både tårnfalke og natugler og har længe glædet sig over fuglelivet.

"Vores nærhed til Ejby Mose har skabt mange gode oplevelser. Fra andepar i bassinerne ved administrationsbygningen, ugler på anlægget og nu vandrefalke, der har ynglet på toppen af skorstenen. Og så er det ikke mindst en god fortælling, vi kan formidle videre til vores mange skoleelever og besøgende – at Vestforbrænding faktisk er grøn nok til at fuglene vil os", siger pressechef på Vestforbrænding, Per-Henrik Goosmann.

Læs også

Statens Serum Institut sender advarsel til alle danskere

Det går fremad

Vandrefalken forsvandt fuldstændigt som dansk ynglefugl i 1972 blandt andet på grund af miljøgiften DDT.

For 20 år siden vendte de første vandrefalke tilbage til Danmark, og siden er det gået gradvist fremad for arten, der nu yngler med cirka 20 par i Danmark

"Vandrefalkens fremgang er et af de tydeligste symboler på en ny æra for vores rovfugle. Og her er Vestforbrændings vandrefalkepar det seneste vidnesbyrd om at udviklingen går den rigtige vej for nogle af vores arter," siger Knud Flensted, der glæder sig over det positive samarbejde, i pressemeddelelsen fra Dansk Ornitologisk Forening.

I 2020 talte de danske vandrefalke 17 registrerede ynglepar blandt andet på Møns Klint, Stevns Klint, Bornholm, Kyndbyværket, Fynsværket, Ørstedværket i Esbjerg, Aarhus havn og Storebæltsbroen, oplyses det desuden. 

Læs også

Stor avis afslører nu nyt om Christian Eriksen