Glædeligt nyt til disse danskere: Så meget mere kommer de til at få i løn

11/02/2024

Jesper Bengtson

Foto: Shutterstock
En lang række danskere kan se frem til at få en højere løn.

Mest læste i dag

Akademikerne har netop indgået en ny 2-årig overenskomst med staten for næsten 90.000 akademikere.

Aftalen sikrer en lønudvikling med generelle lønforbedringer på 5,9 % i 2024 og 1,7 % i 2025. Og en markant pensionsforhøjelse, som efter eget valg kan udbetales som løn eller indsættes på en opsparingskonto.

Derudover indeholder forliget en række andre forbedringer af løn og arbejdsvilkår. Den samlede økonomiske ramme er 8,8 %.

Det skriver Akademikerne i en pressemeddelelse.

Aftalen sikrer balance mellem de statslige og private lønninger i perioden.

Lisbeth Lintz, formand for Akademikerne, udtaler:

”Vores højest prioriterede krav var løn. Jeg er derfor glad for, at vi har landet et forlig, der sikrer en reallønsfremgang. Vi har, udover et resultat på 8,8 %, indgået en aftale om en ekstraordinær lønforhandling i slutningen af 2025. Formålet er at sikre, at den lønmæssige forskel, vi oplevede ved indgangen til OK24 i forhold til lønudviklingen i den private sektor, håndteres ved udgangen af 2025. Samtidig har vi sikret, at den såkaldte reguleringsordning fremover skal følge et mere retvisende lønindeks. Det betyder, at de statslige lønninger i fremtiden vil følge den private lønudvikling.”

Som en nyskabelse har Akademikerne oprettet en opsparingskonto, som er et af de mere interessante elementer i overenskomstfornyelsen. Opsparingskontoen betyder, at den ansatte kan skabe mulighed for at finansiere pauser eller sporskifte i et langt arbejdsliv. For at give den nye konto flyvehøjde er det aftalt at hæve den del af pensionsindbetalingerne, der kan veksles fra pension til løn eller opsparing, pensionsbetalingen fra 15 pct. og op. Der er ikke frihedsrettigheder koblet til opsparingskontoen, men den kan være med til at sikre mere fleksibilitet over et arbejdsliv.

Hertil udtaler Lisbeth Lintz:

”Vi har aftalt en opsparingskonto, der bygger bro til fremtiden. Det er en arbejdslivs- eller livsfasekonto, som giver den enkelte mulighed for at skabe et økonomisk grundlag for at kunne tage pauser eller foretage skift i arbejdslivet. De akademiske medarbejdere efterspørger fleksibilitet. Jeg synes, kontoen giver mange perspektiver i forhold til at få mere fleksibilitet og bedre muligheder for at kunne tage pauser i et langt arbejdsliv.” 

Blandt de mange andre elementer i forliget er det aftalt at forbedre barselsvilkår, samt at få etableret en særskilt ordning til opsparing af frihed, hvor man sparer op via fx afspadsering og den 6. ferieuge og derved optjener til yderligere fleksibilitet.

Herudover er der opnået aftale om en række forhold for ansatte på universiteterne og undervisningsområdet og forbedringer på chefområdet. Parterne har også aftalt at videreføre den statslige kompetencefond, så medlemmerne fortsat har mulighed for at søge midler til efter- og videreuddannelse.

Lisbeth Lintz siger:

”Tillykke til børnefamilierne. Med resultatet har vi aftalt barselsvilkår, der sikrer bedre og mere lige barselsrettigheder og bl.a. giver 3 uger mere med fuld løn til fædre, medmødre og adoptanter samt flere uger med fuld løn til soloforældre og tvillingeforældre. Aftalen er et vigtigt skridt i retning af at sikre mere ligestilling på arbejdsmarkedet.”

Anbefalet til dig