Godt nyt: Staten støtter med 44 millioner kroner

Af: Lucas Andreas

|

25/01/2024

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Staten melder nu i en pressemeddelelse, at de giver 44 millioner i støtte

Mest læste i dag

I denne tid med stigende priser, energikrise og krig i Ukraine må staten tage en hård vurdering af, hvor de skal sende hvor mange penge hen i støtte. Senest har Coop og Lidl valgt selv at æde momsen på frugt og grønt varer. Derfor stiller befolkningen mange og store spørgsmål til, hvor, hvornår og i hvilket omfang staten vil yde bidrag på forskellige områder. Nu er der kommet en helt ny udmelding fra staten, nærmere udenrigsministeriet, om deres seneste bidrag.

Det melder udenrigsministeriet selv i en pressemeddelelse.

Udenrigsministeriet har nemlig valgt at støtte med 44 millioner kroner til reformer i Moldova.

Moldovas regering gør markante fremskridt i sin reformproces med det mål at styrke landets demokratiske udvikling og muliggøre et fremtidigt EU-medlemskab. Landet, som for nylig har været ramt af en energikrise som følge af Ruslands invasion af Ukraine, arbejder aktivt på at opnå uafhængighed fra russisk gas, især gennem initiativer inden for grøn omstilling.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen udtrykker sin beundring for Moldovas indsats: "Jeg er dybt imponeret over Moldovas reformtempo og ambitioner for at nærme sig EU." Danmark har forpligtet sig til at støtte Moldova i denne overgang, specielt i forhold til vedvarende energi og energieffektivisering, for at fremme landets uafhængighed af russisk energi.

Denne danske støtte vil blive kanaliseret gennem FN's Udviklingsprogram (UNDP) og FN's organisation for ligestilling og forbedring af kvinders forhold (UN Women), hvilket markerer en væsentlig international støtte til Moldovas reformer og uafhængighedsbevægelser.

Der er fra dansk side afsat 30 millioner kroner i perioden december 2023 til december 2027 til støtte for UNDP’s arbejde i Moldova.

Gennem samarbejde med myndigheder og den private sektor skal projektet accelerere den grønne omstilling særligt inden for energi- og transportsektorerne ved at øge energieffektiviteten og fremme brug af vedvarende energikilder.

Projektet har fokus på følgende fire områder: 

  • Kapacitetsopbygning af myndigheder på nationalt og lokalt plan for at styrke planlægning og gennemførelse af grønne og bæredygtige initiativer. Der indgår støtte til udarbejdelse af klimahandlingsplaner og til konkrete pilotprojekter med henblik på opskalering.

  • Forbedret energieffektivitet i bygninger idet hele 58 procent af Moldovas energiforbrug anvendes i denne sektor. Boligforeninger med ambitioner om energieffektiviseringer vil få adgang til finansiel støtte, og blandt medlemmerne gennemføres målrettede oplysningsaktiviteter og informationskampagner.

  • Energibesparelser og vedvarende energi i den private sektor. Små og mellemstore virksomheder som ser et potentiale i at gennemføre energibesparelser og introducere vedvarende energi vil få tilbud om deltagelse i program indeholdende auditering og hjælp til at identificere finansiering på favorable vilkår. 

Der er fra dansk side afsat 14 millioner kroner i perioden december 2023 til december 2027 til støtte for UN Women’s arbejde i Moldova.

Indsatsen vil omfatte samarbejde med og styrkelse af moldoviske myndigheder, civilsamfundsorganisationer og egentlige kvindeorganisationer.

Projektet har fokus på tre overordnede områder:

  • Bekæmpelse af vold mod kvinder. Dette vil omfatte uddannelse af lokale civilsamfundsorganisationer og kvindeorganisationer til bedre at kunne yde juridisk hjælp og beskyttelse af kvinder, der har været udsat for vold, ligesom projektet vil bidrage til at styrke retsvæsenets håndtering af denne type sager.

  • Fremme af kvinder i ledelse og politiske beslutningsprocesser. Det skal blandt andet ske gennem oplysningskampagner om ligestilling og ved at videreuddanne kvindelige mellemledere, så de bliver bedre til at adressere køn- og ligestillingsudfordringer i den sektor, de er beskæftiget i.

  • Støtte til kvinder, fred og sikkerhed-dagsordenen. Eksempelvis ved at træne foreninger, der repræsenterer kvinder i forsvaret, til bedre at fremme og beskytte kvindelige ansattes vilkår, rettigheder og ligestilling.

Anbefalet til dig