Grønt lys: Nu må danske jægere bruge natsigte

18/02/2020

Christian Granhøj Skouboe

Det er især vaskebjørn og mårhund, der skal jages med natsigte. De betragtes begge som invasive rovdyr i Danmark. Foto: Shutterstock
De invasive rovdyr mårhund og vaskebjørn udgør en stigende trussel mod Danmarks hjemmehørende dyrearter. Derfor har miljøministeren nu givet grønt lys til, at jægere kan få dispensation til at bruge natsigte til at jage de nataktive rovdyr.

Mest læste i dag

Nu bliver det muligt for danske jægere at anvende natsigte i kampen mod de invasive rovdyrarter mårhund og vaskebjørn. 

Især mårhundebestanden, der de seneste år er vokset herhjemme, udgør en stigende trussel for blandt andet fugle, padder og krybdyr.

Det fortæller Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.  

"Invasive rovdyr presser en række af vores i forvejen sårbare og truede arter som strandtudse og agerhøne. Vi skal passe bedre på vores natur. Derfor har jeg nu givet grønt lys til, at jægere kan få dispensation til at bruge natsigte mod mårhund og vaskebjørn," siger miljøminister Lea Wermelin.

Jægerne har i flere år efterspurgt at kunne montere natsigte på jagtvåben til at bekæmpe mårhunden. Indtil nu har mårhundejægerne blandt andet måttet anvende håndholdte natkikkerter og lommelygter til at lokalisere de nataktive rovdyr. En metode, der har været besværlig og ineffektiv for de frivillige jægere.

Skal i gang allerede nu

Der er en ny forvaltningsplan på vej for mink, mårhund og vaskebjørn, hvor lysforstærkende natsigte indgår som værktøj til at bekæmpe mårhund og vaskebjørn. Men da mårhunden formerer sig i foråret, vil Miljøstyrelsen allerede nu indføre en ny dispensationspraksis for jægere, der ansøger om anvendelse af natsigte til montering på jagtvåben. Det betyder, at jægerne kan tage natsigte i brug, før en bekendtgørelse med de nye regler ligger klar.

"Når der er bred enighed om, at natsigte er en god idé, giver det ikke mening, at jægerne skal vente endnu længere. Derfor sætter vi gang i det her allerede nu. Men der er mange hensyn at balancere, når vi tager natsigte i brug. Derfor er jeg også glad for, at vi har fundet en løsning, som både jægerne, de grønne organisationer og Dyrenes Beskyttelse bakker op om," siger Lea Wermelin.

Brugen af lysforstærkende natsigte til at bekæmpe mårhund og vaskebjørn har som en del af en ny forvaltningsplan været i høring i Vildtforvaltningsrådet, hvor bl.a. Danmarks Jægerforbund, Dansk Naturfredningsforening og Dyrenes Beskyttelse er medlemmer. Her bakkede alle medlemmer op om brugen af natsigte i kampen mod mårhund og vaskebjørn.

Den nye forvaltningsplan for de invasive rovdyr mink, mårhund og vaskebjørn forventes klar i slutningen af februar. Heri forventes yderligere tiltag rettet mod at begrænse udbredelsen af de tre arter herhjemme.

Miljøstyrelsens nye dispensationspraksis for natsigte gælder frem til, at de nye regler om anvendelse af natsigte træder i kraft.

Tal og fakta om den nye praksis: 

 • Den nye dispensationspraksis gælder montering af lysforstærkende natsigte på jagtvåben. Natsigtet må kun anvendes af jægere til regulering af mårhunde og vaskebjørne. Anvendelse af termisk sigte vil ikke være tilladt.
   
 • For at en jæger må anvende natsigtemidler, som kan monteres på jagtvåben, skal det være tilladt for den pågældende efter både Justitsministeriets og Miljø- og Fødevareministeriets regler og praksis. Dette betyder, at jægeren skal søge tilladelse både hos politiet og hos Miljøstyrelsen. Tilladelse hos Miljøstyrelsen søges ved at sende en ansøgning til mst@mst.dk. Tilladelse hos politiet søges gennem politiets online ansøgningssystem.
   
 • Mårhunden er et invasivt rovdyr, der kan være en alvorlig trussel mod nogle af de sarte og beskyttede dyrearter i den danske natur. I 1995 var der under 10 mårhunde i Danmark, mens det i 2016 blev vurderet, at bestanden var vokset til omkring 2.000-3.500. Mårhunden stammer oprindeligt fra Asien.
   
 • Vaskebjørnen er et invasivt rovdyr, der vurderes at kunne true biodiversiteten lokalt, blandt andet fordi den plyndrer fuglereder og æg. Vaskebjørnen er indtil videre ikke særlig udbredt herhjemme, men har en stor udbredelse i bl.a. Tyskland og Polen. Vaskebjørnen stammer oprindeligt fra Mellem- og Nordamerika. 
   

Anbefalet til dig