Halvdelen af danskerne vil gøre det forbudt: Spørgsmål deler befolkningen

29/12/20 09:45

Christian Granhøj Skouboe

Foto: Shutterstock
Et spørgsmål deler befolkningen midt over.

Høje brag og kulørte lys præger himlen nytårsaften og dagene op til. Men stod det til hver anden dansker, så skulle fyrværkeri forbydes alle årets dage på nær nytårsaften. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Kantar Gallup for Gjensidige, fortæller forsikringsselskabet i en pressemeddelelse.

Det er i Danmark tilladt at affyre fyrværkeri fra den 27. december til den 1. januar, men tilliden til at reglerne overholdes lider. Undersøgelsen viser nemlig også, at flere end hver tredje dansker, og særligt personer over 40 og kæledyrsejere, oplever affyring af fyrværkeri gennem december måned som værende forstyrrende.

”Hvis danskerne affyrede mindre fyrværkeri, ville der selvsagt også være færre skader. Men for os er det også vigtigt, at vi kan have tillid til at de regler, der er opsat for affyring af fyrværkeri, også overholdes,” siger skadedirektør i Gjensidige, Henrik Sagild.

Brug af ulovligt fyrværkeri eller affyring uden for den lovlige periode kan medføre bøder på op til 2000 kroner.

Bør indskærpes i år

I år er Sundhedsstyrelsen kommet med anbefalinger til, hvordan man kan fejre nytåret og samtidig sikre, at den udbredte samfundssmitte med Covid-19 ikke stiger. Anbefalingerne går blandt andet på at samles få personer, undgå store forsamlinger på offentlige steder og måske tænke i online alternativer til nytårsfejringen.

Undersøgelsen foretaget af Kantar Gallup for Gjensidige viser, at 42% af danskerne synes brugen af fyrværkeri burde indskærpes i år som følge af Covid-19. Sundhedsstyrelsen er også opmærksom på danskernes fyrværkeritraditioner, og opfordrer til ikke at mødes til fyrværkeriarrangementer eller -opvisninger.

”Vi må uden tvivl affinde os med, at vi i år står i en situation, der er uden sammenligning. Derfor kræver det også af os, at vi tager ansvar og ændrer nogle af vores traditioner for at stoppe smittespredning i Danmark,” Siger Henrik Sagild.

Sikkerhedsstyrelsen anbefaler derudover altid at bruge beskyttelsesbriller, holde sikkerhedsafstand og kun at bruge godkendt fyrværkeri. Færre fyrværkeriskader betyder også et mindre pres på sundhedssystemet, der grundet Covid-19 er under et ekstra stort pres i år.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er foretaget af Kantar Gallup for Gjensidige blandt 1506 repræsentativt udvalgte danskere i december 2020.

Der blev spurgt: Hvilke af følgende udsagn er du enig i?

 • Det bør være ulovligt at fyre fyrværkeri af andre dage end nytårsaften 49,4%
 • Det bør være lovligt at fyre af mere end fra d. 27. december til 1. januar 15,2%
 • Politiet bør have større fokus på at bekæmpe ulovligt fyrværkeri 32,2%
 • Affyring af fyrværkeri i december (ikke nytårsaften) er forstyrrende 38,1%
 • Der bør være mere kontrol med salg af fyrværkeri 29,2%
 • Fyrværkeri er så farligt, at det bør være totalt ulovligt 12,8%
 • Det bør være ulovligt at fyre fyrværkeri af, hvis man har drukket alkohol 34,2%
 • Jeg har tidligere købt ulovligt fyrværkeri 6,0%
 • Jeg kunne godt finde på at købe ulovligt fyrværkeri i år 1,0%
 • Fyrværkeri bør begrænses af hensyn til husdyr 26,3%
 • Fyrværkeri er højdepunktet nytårsaften 22,3%
 • Det bør være ulovligt at børn under 16 år fyrer fyrværkeri af 35,8%
 • Ingen af ovenstående 3,9%
 • Ved ikke 4,9%

Samt: I forhold til Corona, synes du, at fyrværkeri skal forbydes eller begrænses i år?

 • Ja, det skal forbydes helt 13,6%
 • Ja, det skal forbydes på alle andre tidspunkter end nytårsaften 27,3%
 • Ja, det skal forbydes, men kun nytårsaften 1,0%
 • Nej 46,9%
 • Ved ikke 11,2%